• English

Zřizovatel:

A. 36 PLESKAVÁ (MANSKÁ) Z TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem k sobě, CH levým, D pravými bokem do středu.
1. – 4. takt: Osmi poklusovými krůčky zpočátku s velmi mírnou rychlostí postupuje CH vpřed. D před ním couvá, vykračuje pravá noha. Při každém krůčku tleskají tanečníci vždy jednou do svých dlaní před obličejem, prsty kolmo vzhůru, a podruhé navzájem do obou dlaní ve výši obličeje, hřbety k tělu.
5. – 8. takt: Na počátku 5. taktu se opře dvojice pravými dlaněmi o sebe, levé ruce v bok, hřbety vpřed. Mírnou rychlostí jako v prvních čtyřech taktech se zatočí osmi poklusovými krůčky vpravo na místě do původního postavení. Vykračuje pravá noha. Krůčky se provádějí hanáckým našlápnutím přes přední část chodidla na celou šlapku.
9. – 16. takt: Tančí se totéž co v 1. – 8. taktu, ale ve zrychleném tempu.
Při repetici 9. – 16. taktu se tempo ještě více zrychlí.
Při dalším opakování tance se již od počátku tančilo v rychlejším tempu, které se mohlo v závěru opět ještě zvýšit.

Tančí a hrají jako v A.33.