Zřizovatel:

A. 39 TROJKE (KONĚ, PODLIZAVÁ) Z TOVAČOVA


Tančí trojice dvě D a jeden CH. D se postaví proti CH, který je obrácen levým bokem do středu kruhu. Všichni tři se navzájem spojí za ruce 3 šátečky. Cípky šátků drží každý v sevřené pěsti, které jsou na začátku tance ve středu kroužku těsně u sebe ve výši brady.
1. – 8. takt: 8 drobnými polkovými kroky s podupy na a) každého taktu bujně vyrazí jako koně trojice kupředu; spojené paže se pohybují spodním obloukem v lichých taktech od sebe do předpažení zevnitř a v sudých taktech opět spodním oblou­kem k sobě do původního postavení v předpažení dovnitř.

Popis kroku:
1. takt: CH začíná polkovým krokem pravou nohou vpřed, na a) shora silně dupne.
D uvnitř kruhu vykročí ostrým polkovým krokem pravou nohou vzad a druhá D vně kruhu vykročí levou nohou vzad (vnější nohy). Při tanci na začátku naznačují dupnutí slaběji, nežli CH. Paže spojené šátečky rázným pohybem spodním obloukem přecházejí do předpažení zevnitř tak daleko, že šátky jsou skoro napjaty.
2. takt: CH vykročí levou vpřed, děvčata vnitřníma vzad. Paže se šátky se pohybují spodním obloukem k sobě do původní polohy – sevřené pěsti se šátky u sebe, prsty sevřených rukou vzhůru.

V 8. taktu se dvojice zastaví posledním krokem, DD ustoupí dozadu a tím paže s napjatými šátky vytvoří trojúhelník.
1. – 16. takt se opakuje.
9. – 12. takt: CH 8 lehkými klusovými krůčky prochází po přední části chodidel nejdříve kolem pravého D (kolem D vně knihu) a prochází brankou, aniž by se celá trojice pustila. Při procházení branou pravou ruku spojenou s levou nikou D po pravici přitáhne k tělu a levou niku spojenou s pravou rukou D po své levici zvedne nahoru. Projde branou, za ním se podtočí D po pravé straně směrem napravo, po ní D po levé straně nalevo. Couvnou a napnutím paží utvoří trojúhelník. D od počátku 9. taktu se pohybují při tomto podtáčení stejnými krůčky jako CH.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt. ale na opačnou stranu. CH projde branou pod šátkem mezi oběma D a obíhá směrem nalevo kolem druhého D uvnitř kruhu.
Takt 9. – 16. se ještě jednou opakuje.
V poslední době v repetici 9. – 16. taktu zaujme trojice základní postavení jako na začátku tance, ruce k sobě ve středu kroužku ve výši brady, prsty sevřených pěstí nahoře. Celý tanec se několikrát opakuje. Tempo, zvláště při „podlézání“ branami se zrychluje.

Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Vlastimil Votroubek (1954), Irena Lachmanová (1951) a Marie Vy­sloužilová (1955), Petr Vysloužil ml. (1977), Ivana Králová (1969) a Andrea Matušková (1973), muzika jako v A.1.