8. 3. 2020 Velká nad Veličkou: Děti a píseň Horňácka (Slovácko)

Jihomoravský kraj, postupová soutěž pro Děti a píseň Slovácka Velká nad Veličkou, region: Horňácko Dům kultury Velká nad Veličkou, začátek 15:00 (foto: archiv Kulturní dům Velká nad Veličkou) Děti ze soutěží postupují Děti a píseň Slovácka (Veselí nad Moravou) moravsko-slezské kolo celostátní kolo Děti do 10ti let postupují Zpěváček Slovácka

Continue reading

Dětské pěvecké soutěže 2019

Nabízíme seznam míst, kde se od ledna do června 2019 konaly soutěže dětských zpěváků lidových písní. Pokud jsou nám známy výsledky, uvádíme přímo u jednotlivých soutěží. foto: Miroslav Novotný

Continue reading

C. 1 CÓFAVÁ (KOPECKY HODINE) Z DROŽDÍNA

[: Kopecký hodine sedmó bijó, :] [: že mně mó milenko, :] odvádijó. Že mně jo odvedó, nebojím se, [: až přende hodina, :] ožením se. Ožeň se, senečko, s Pánem Bohem, [: vem sobě děvečko :] sobě roveň. Tančí se ve dvojicích levým bokem do středu, D po pravici

Continue reading

C. 2 CÓFAVÁ (Ó MATIČKO KOPECKÁ) ZE SLAVONÍNA

1.-2.: Matičko kopecká, o, jak te se hezká. Tatíčko nebeské, te se také hezké. 3.: Amen. Milostivá nám boď, pudeme tam na póť, na to svató horo k andělskýmo dvoro. Pros za nás, Hanáka, za mě, za tě také, kopecká Matičko, zavírám pěsničko. Podle záznamu Gallašova se tančila ve Slavoníně

Continue reading

C. 3 CÓFAVÁ ZE ZÁHLINIC

Proč, Marijo, si vzdycháte, s Jozefem si naříkáte? Pro Ježíše Krista hledáme si místa. Celé město jsme shledali, nocleha jsme nedostali, kde my smutní pudem, kde nocovat budem? Kdež sem já šel na Svaté Kopeček, potkal mě tam hanácké chlapeček, ptám se já te, hanácké chlapečko, kade cesta k Svatýmo

Continue reading

C. 4 ZAVÁDKOVÁ CÓFAVÁ „PŘI DÓŠKÁCH“ Z LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Aj, na zelené lóce ho města Holomóce veróstá rozmarýnek, kde čekával mě senek. Čekával, ach, čekával, čekával mě senek. Můj milované senko z holomóckýho renko, kde só te hezky čase, kde hladívals mi vlase? Hladíval, ach, hladíval, hladíval mi vlase. Zavádková cófavá „při dóškách“ se tančívala o hodech odpoledne, když

Continue reading

C. 5 ČEŠKA Z ČECH POD KOSÍŘEM, DRAHANOVIC, LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Ševče, ševče, proč tě žádná nechce, ševče, ševče, proč tě žádná nechce? Máš gatě od smole, žádná o tě nestoji, máš gatě od smole, žádná o tě nestoji. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za pravé ruce v předpažení

Continue reading

C. 6 HOVADO (KALUP) Z ČECH POD KOSÍŘEM, DRAHANOVIC, LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Sekera, moteka, pantok, válek, pusť mě, děvče, na kombálek, sekera, moteka, pantok, válek, pusť mě, děvče, tam. Než-le bech tě tam postila, rači bych se otopila, sekera, moteka, pantok, válek, nepostím tě tam. I. způsob Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému

Continue reading

C. 7 MAZURKA Z LOUČAN A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Na to sem k vám přešíl, abe vám čas ošil, abe vám čas, abe vám čas, abe vám čas ošil. Ani te to neviš, je te se mně lébiš, [:jak te se mně, :] jak te se mně lébiš. Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném,

Continue reading

C. 8 NA HOŘE V TÁBOŘE Z LOUČAN, SLATINIC A NÁMĚŠTĚ NA HANÉ

Na hoře v Táboře o sedláka bijó se dvě dívke o vojáka, [: tralalala, tralalala. :] Voják jim povídá: Nebite se, toť máte kalhote, rozdělte se, [: tralalala, tralalala. :] Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH levým, D pravým bokem do

Continue reading