A. 12 HANÁCKÉ CIFROVÁNÍ (VELETĚLA VRANA), MARŠ A ALEXANDR Z TOVAČOVSKA A KOJETÍNSKA

Veletěla vrana, sedla do trní, veletěla drohá, sedla vedle ní, [: sedla vedle ní, sedla vedle ní, sedla, sedla, sedla vedle ní. :] V Tovačově pěkný pole, já ho orat nebodo, [: skázale mně z Olomóca páni, že mosím jít na vojno. :] Já na vojno a z vojny dom,

Continue reading

A. 13 VOJÁČEK Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Tovačov je krásné zámek, v něm přebývá má milá, [: ona sedí za pěkným stolečkem, bílé šátek vyšívá. :] Dobře je ti, má panenko, bílé šátek vyšívat, a já musím, ubohé vojáček, v širým polo varto stát. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH.

Continue reading

A. 14 NA KONOPĚ (ŠVIHÁK) Z TOVAČOVSKA A KROMĚŘÍŽSKA

Neco na konopě, neco na len, neco zaplatíme, neco zapřem. Tanec Na konopě se tančil v úterý na ostatky před půlnocí, když vrcholilo taneční veselí. Po hulánu a maďaře to byl jeden z nejživějších tanců. Tanečníci při něm mívali úplnou volnost pohybů. Často se využívalo základních tanečních kroků bujněj­šího rázu

Continue reading

A. 15 JANEK (STEKLÉ JANEK) Z ANNÍNA, TOVAČOVA A OKOLÍ PROSTĚJOVA

Steklé Janek z pola jede, drezíruje koně. Všecke mlátí, bije, tříská a jak pohan kleje. 1. způsob tance Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH zády do středu. CH položí děvčeti ruce na pas, D jemu na ramena. 1. – 3. takt: 3 mazurkové kroky vydupávané mazurky vpravo

Continue reading

A. 16 ŠOTYŠKA Z KLOPOTOVIC A TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže mírně napjaty ve směru tance po knihu. 1. takt: Jeden houpavý přeměnný krok podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou. Krok je ukončen přírazem druhé nohy

Continue reading

A. 17 VARŠAVĚNKA I Z PROSTĚJOVSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH levým, D pravým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže mírně napjaty do středu kruhu. 1. takt: Dvojice postoupí krokem vyšlapávané sousedské vpřed s natočením o 1/4 kruhu doprava. CH vykročí levou nohou vpřed dovnitř, D pravou nohou šikmo vzad zevnitř.

Continue reading

A. 18 VARŠAVĚNKA II Z PROSTĚJOVSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené, vnější paže spojeny v pokrčení upažmo. CH levým, D pravým bokem do středu. 1. takt – a: Dvojice vykročí, CH levou, D pravou nohou na přední část chodidla s natočením o 1/4 kruhu vpravo (CH vykročí levou nohou vlevo stranou

Continue reading

A. 19 VĚNEČEK Z ANNÍNA, KLOPOTOVIC A KOJETÍNA

Přendi k nám, Janíčko, v nedělo, dám ti růžičko červenó. Janíček v nedělo nepřišel, zelené věneček opršel. Je to tanec na způsob mateníku se střídáním valčíkových kroků a obkročáku poskočného. Takt je stále 3/4. Tančí dvojice smíšené po kruhu, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH levým, D pravým bokem

Continue reading

A. 20 VRANKE Z ANNÍNA, OPLOCAN A TOVAČOVA

Mám já doma štere koně vraný, otekle mně na pole zoraný, pomož mně jich, milá, dohonit, abech mohl večír k vám přejít. Tančí trojice v knihu anebo v rozptylu po taneční ploše, CH uprostřed, po obou stranách má D. Drží se vzájemně na vnitřní ruce v pokrčení upažmo, ruce ve

Continue reading

A. 21 HODULA Z OPLOCAN

Hanačka jabka v kléně nese, směje se, až se celá třese, že pude na hode do té našé hospode. Ptala se, je-li cesta přímá, že be šla až do Kojetína, že be šla na hode do té panské hospode. Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě. CH zády, D

Continue reading