C. 1 PŘIBÍRAČKA Z KOZÁCKA

Krokem Nebyl Janek, nebyl blázen, když on Mandu vyprovázel, m ca cára, m ca cára, (hm ta ta ta, hm ta ta ta.) Když on Mandu vyprovázel. Vyprovázel ji za vrata, dával jí tam cukrlata, m ca cára, m ca cára, (hm ta ta ta, hm ta ta ta.) dával

Zobrazit více

C. 2 JEŽEK Z KOZÁCKA

Zvolna Žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jako ježek, žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jak ježek. Má panenka bosa chodí, má panenka bosa je, já jí koupím pantoflíčky, ona si je obuje. Typ tance: figurální párový. Postavení: tančí dvojice po kruhu proti sobě,

Zobrazit více

C. 3 LOUDAVÁ

Volně Neviděli ste tu mé panenky, šla do lesa na malenky, neviděli ste tu mé panenky, šla do lesa trávu, trávu žíti? Šla do lesa, byla bosa, záblo ji to, byla rosa. Neviděli ste tu mé panenky, šla do lesa trávu, trávu žít? Typ tance: figurální párový. Postavení: tančí CH

Zobrazit více

C. 4 HULÁN Z MEZIŘÍČÍ U TÁBORA

Středně rychle Měla sem já hulána, měla sem ho ráda, měla sem já prstýnek, já sem mu ho dala. Viděla sem hulána po ulici jíti, jaký on má střapeček na svojí čepici. Typ tance: figurální párový. Postavení: tančí CH a D po kruhu. Držení: polootevřené, obě paže spojené v předpažení.

Zobrazit více

C. 5 HULÁN Z KOŠIC POD CHOUSTNÍKEM

Středně rychle Měla sem milého hulána, měla sem ho ráda, měla sem stříbrný prstýnek, já sem mu ho dala. Ó, ty milý huláne, kdepak my se shledáme, shledáme se s hulánem na lavici u kamen. Typ tance: figurální párový. Postavení: tančí CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH

Zobrazit více

C. 6 MANŽESTR – KALHOTY

Polka Koupil sem si na kalhoty čtyři metry manže-, manžestru, ještě mi ho kousek zbylo na ve-, na ve-, na ve-, na vestu. Typ tance: figurální párový. Postavení: dvojice čelem proti sobě po kruhu, CH zády do kruhu. Držení: kolové zavřené, vnější ruce v předpažení. Tanec: 1. – 4. t.

Zobrazit více

C. 7 ŘEZANKA Z KOZÁCKA, KOMÁROVA A VLASTIBOŘE

Středně rychle Pepíku, Pepíku, copak dělá babka? Babka sedí na lavici a počítá jabka. Honzíku, Honzíku, dobrá kaše na mlíku, Honzíku, Honzíku, dobrá kaše je. Typ tance: figurální párový. Postavení: CH zády do středu, D proti CH. Držení: za ruce, volně proti sobě. Tanec: 1. – 4. t.= 4 polkové

Zobrazit více