D. 1 POVULNY Z TĚRLICKA

Pani Herlička v kole tancuje, una mlodžincuv rada miluje. Holalija, lijalala,….. Povulny je tanec v 3/4 taktu, polonézového rytmu. Je to druh tance. Skládá se z několika figur: I. Předzpěv taneční písně směrem k hudbě (zpívá CH), dvojice vedle sebe, D po pravici CH, držení za vnitřní ruce v připažení (CH

Continue reading

D. 2 BIOŁY Z BYSTŘICE NAD OLZOU, NÝDKU A KOŠAŘISK

1. Ty neščynsne bjołe głovy zebrały mi vjonek z głovy, [: po třikroč sem go viła po kjylch paninkom była. :] 2. Teraz go juž vič něbedzeš, bo ju teraz za monž idžeš, [: ješliš dobro, něboj še, a jak žeš zlo, naprov še. :] Obřadní tanec žen s nevěstou

Continue reading

D. 3 ANDULINKY Z MILÍKOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v postavení levými boky do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem. I. část – 3/4 takt, volné tempo 1. takt – a: Krok vnější nohou vpřed (noha došlápne na celé chodidlo). b: Krok vnitřní nohou vpřed (noha došlápne na celé chodidlo).

Continue reading

D. 4 ČAPKANY Z KOŠARISK

Sadžiła kapustym u chodnika, něrosła kapusta, ale vyka, [: dy je vyka, něch še myka, :] něch una něrošně u chodnika. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. 1. takt – a: CH i D tlesknou dlaněmi

Continue reading

D. 5 GONSOR – KOSTKOVY I A II Z ALBRECHTIC

Nědaleko ježora, paslo dívči gonšora, [: paslo, paslo, od raničenka do věčorenka gonšora. :] I. variant Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v mírném odpažení, CH levou ruku založenu za zády, hřbet na kříži. D pravá ruka volně

Continue reading

D. 6 HULAN Z ŘEKY

Mjała baba hulana, co ji krinčił niči, od věčora do rana kole samej řiči. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, CH levým, D pravým bokem do středu. Oba ruce v bok. 1. takt: CH i D postoupí jedním delším přeměnným krokem vpřed po kruhu (D

Continue reading

D. 7 KLEPANÝ VALČÍK I A II Z JABLUNKOVSKA

I. variant Výchozí postavení: Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu mírně odvráceni (asi o 45°) zevnitř. Dvojice je vzdálena od sebe asi 2 kroky. CH obě ruce opřeny furiantsky hřbety za zády o kříž, D paže v mírném odpažení. 1. takt: CH i D se

Continue reading

D. 8 MAZUREK VENDRYŇSKI I A II Z BOCANOVIC

[: Vydrynšci pacholci na špacir šli, jak přišli za vrota viskali vši! :] Tralalala I. variant: Mazurek z Vendryně Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše v držení polootevřeném, CH uvnitř, D vně. 1. – 2. takt: Dva kroky vydupávané mazurky. CH i D vykročí vnější

Continue reading

D. 9 ŚVIŇOK

[: Ty šviňoku šviňski, tys mi ukrod ryňski, jo če bendem žalovač a ty mi ho mušiš dat. :] I. variant Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. takt: 1 přeměnný krok vnější nohou vpřed, CH vykročí

Continue reading

D. 10 TĚŠIŇOK Z VYŠNICH LHOT

[: Pod čečinskym mostym čeče voda skokym, nimožim ju zastavič, :] [: mjała že miłego, rozgnivała jego, nimožim go udobřič. :] Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Drží se za pravé ruce téměř v předpažení, CH levou ruku vzadu na kříži, D ve volném

Continue reading