D. 1 NAŠSKÁ (STARŠÍ) Z BYSTŘICE POD LOPENÍKEM

Studená vodička, studená jako led, nemožu, můj milý, na tebe zapomnět. Jednúc zapomenu, podruhéj spomenu, potretí, duša má, suze ňa polejú. Dajte ně, mamičko, gde mě ludé znajú, gde mně staré baby roky nečítajú. Tančí dvojice smíšené čelem k hudbě, D po pravici CH. Držení polootevřené: CH uchopí D pravicí

Continue reading

D. 2 SEDLCKÁ Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Vyletěla holubička, hojtajda, vyletěla holubička palagrija, palagra,  z dolňanského kostelíčka, hojtajda. Přeletěla hory, doly, hojtajda, přeletěla hory, doly, palagrija, palagra, šohajkovi do stodoly, hojtajda. Šesť dní do týdňa, sedmá neděla, [: pověz ně, milá s kýms to ležela. :] Nech sem ležela, s kým sem ležela, [: co je ťa

Continue reading

D. 3 SEDLCKÁ (KORYTŇANSKÁ) Z KORYTNÉ

Dívča korytňanské, půjdeme na panské, [: budeme otrásať, budeme otrásať jabúčka míšaňské. :] Dívča z Javoriny, půjdem na maliny, [: až sa malin najím, potom si ťa zvalím z vršku do doliny :]. Takého sem muža mala, co sa ježa bál, [: [: od neděle, do neděle :] na peci

Continue reading

D. 4 SEDLCKÁ (NIVNICKÁ) Z NIVNICE

Hrajte mně husličky, z javora, z jedličky, [: jak ste mně hrávaly u mojéj mamičky. :] Zahrajte mně hudci, já su synek súcí, [: umím sečku řezat, aj s děvečkú ležat :]. Tančí dvojice smíšené čelem k hudbě, D po pravici CH. CH uchopí D pravou rukou kolem pasu, D

Continue reading

D. 5 SEDLCKÁ (TĚŠOVSKÝ) Z TĚŠOVA A ÚJEZDCE U LUHAČOVIC

Tančí dvojice smíšené čelem k hudbě, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení. Vnější ruce podél těla. CH může levicí při zpěvu gestikulovat v pokrčení vpažmo. Újezcká hospoda, hýbaj sa, a ve svých základoch otřas sa, šenkýřko, pivo daj, a ty nám muziko, pěkně hraj. Ono

Continue reading

D. 6 SEDLCKÝ Z UHERSKÉHO BRODU

Už sa na klášteře, už sa na klášteře dvanást hodin bije, dvanást hodin bije. [: Obrať sa, má milá, :] [: pravým líčkem ke mně :]. [: Já sa neobrátím, :] [: já sa na ťa hněvám :]. Tančí dvojice smíšené v postavení čelem k hudbě, D po pravici CH.

Continue reading

D. 7 ČARDÁŠ I Z NIVNICE

Ančo, Ančo ty sa nevdáš, povedajú, že nic nemáš, mladé roky ti utečú, budeš sedět za peců. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok. I. Rozcházení dvojice v prostoru Tempo volné.

Continue reading

D. 8 ČARDÁŠ II Z NIVNICE

V podstatě jde o tentýž tanec jako v D. 7, jen s některými malými odchylkami. Např. v oddíle I. – 1. takt při krocích vpřed po kruhu s půlobratem zevnitř, CH vlevo, D vpravo, nevykročí křížením vnitřní nohy, ale oba vykročí vnější nohou (CH levou, D pravou). Podobně v taktu

Continue reading

D. 9 ZBOJNICKÁ I Z NIVNICE

(rekonstrukce podle Joži Černíka) Rúbal sem letinu kozlencom na zimu, rúbal sem celý deň kozlencom na týdeň. D10 Zbojníci, zlodějé, kdo že vás oděje, císař má dukáty, kúpí vám kabáty. D11 Rúbal sem letinu kozlencom na zimu, rúbal sem eště víc, kozlencom na měsíc. D12 Zbojníci, zlodějé, kdo že vás

Continue reading

D. 10 ZBOJNICKÁ II Z NIVNICE

(rekonstrukce podle Poluše Šimčíkové) Melodie jako v D. 9 Text D. 10 Tančí dva CH. Nejprve zazpívají jeden nebo oba první sloku taneční písně (Zbojníci, zlodějé, kdože Vás oděje…) nebo další sloku (Rúbal sem letinu). Po předzpěvu první sloky se postaví tanečníci čelem k sobě a uchopí se za pravé

Continue reading