G. 1 BOUDA Z KŘIŽLIC A HRABAČOVA

Allegretto Pernikář má boudu, boudu, pernikářka krámek, poďte hoši kupovati holkám marcipánek. Kup si holka roztomilá, tureckýho medu, nebo tě dnes při muzice ani neprovedu. Kup mně hochu furiantskej, kousek marcipánu, nebo si vem do kolečka zrovna jinou pannu. Kromě v okolí Vrchlabí byl tanec rozšířen též na Benecku a

Continue reading

G. 2 CIBULÁŘSKÁ Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto – Con moto Dvojice tančí po kole v zavřeném párovém držení. Melodií je tanec příbuzný s třídobým rejdovákem, což napovídá i v první části tance text: „Rejduj, holka, rejduj, máš nohy samej hnůj, rejduj, holka, rejduj, rejduj, rejdovačku. Až se vyrejduješ, pak si nohy vomeješ, /: trámta-ra-ta-ta-ta:/, /: trámta

Continue reading

G. 3 MOTÁK, MATENÍK Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto Až půjdeš k Tobisom, zastav se, já ti dám kytičku laskavce. Na domě máš lůžko, vyspi se, u něj máš hrníček, napi se! Nad ním máš okýnko, vylej to, je-li ti to líto, vypi to! Až to všechno dobře užiješ, pak toho litovať nebudeš! Tanec z proměnlivým taktem z

Continue reading

G. 4 DVOUKROČÁK – HOPKOVANÁ Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto „Podívej, podívej, jak se kroutí, podívej, podívej, jak to jde …“ Poskočný párový tanec v zavřeném držení, při kterém však Ch a D v postavení proti sobě jsou od sebe trochu více oddáleni tím, že Ch drží D pr. rukou co nejvíce nataženou. Horní část těla Ch je rovněž

Continue reading

G. 5 TKADLEC ZE ŠTĚPANIC

Allegretto A tak se tkalcuje, člunkem prohazuje, na cuker, na kafe, na stůl a kanape, na dluhy, na daně, na piva džbáň, hej cup cup, hej cup cup, hop ho sem, hop ho tam. Tkadlec patří do skupiny řemeslnických tanců a tančí se s mnoha prostorovými změnami a za různé

Continue reading

G. 6 KALCOUSKÝ Z MRKLOVA U VRCHLABÍ

Allegretto /: Na cuker, na kafe, :/ na prahu stála, na cuker, na kafe, hezká se zdála, na cuker, na kafe, dal sem jí hubičku, na cuker, na kafe, ona se smála, sem i sem. Lalala, lalala…. /: Na cuker, na kafe, :/ skočila z prahu, na cuker, na kafe,

Continue reading

G. 7 KOVÁŘSKY ZE ŠTĚPANIC

Allegretto Kováři sou umouněný, taškařic natropěj dosť, z měchu do vohně si foukaj, zpívaj sobě pro radosť. Dyž koníčky kovají, roje isker lítají, /: dje jiskřičky nejkrásnější ve svejch vočích skovají. :/ Kovář to je pravej mužckej, toho má míť každej rád, ten umí svou kovadlinku jako zvony rozehráť, dyž

Continue reading

G. 8 MLYNÁŘSKÝ Z HORNÍ BRANNÉ

Allegretto Sou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlejny klapy klapy, Sou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlejny dou. Když jim mlejny nechtěj’ klapat, musej na ně sami šlapat, sou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlejny dou. Skupinový tanec s napodobivými prvky ve formacích tance -mlýnské kolo a jeho klapání. Tančí

Continue reading

G. 9 REJDOVÁK = REJDOVAČKA Z PODKRKONOŠÍ

Vivo S ohledem na to. že v několika krajích byly názvy tohoto tance zaměňovány, přece jen je nutné se řídit klasickou podobou dvoudobé rejdovačky, zapsané v nejstarších pramenech. Dvoudobá metrika zde popsaného a na kazetě snímaného tance se neshoduje s třídobým rejdovákem. Jeho dvoudobost potvrzuje i užitý řezan-kový krok a

Continue reading

G. 10 ŠVEC Z JESTŘABÍ

Moderato Náš tatíček šeucuje, dratre smolí, flokuje, vršky přišije, floky přibije, taky nový boty ušije. Dvojice tančí v zavřeném držení po celém tanečním prostoru podle starších zvyklostí valčík na polku a napodobivé pohyby řemesla. 1. – 8.: Valčík na polku: pohyby jsou měkké, houpavé, ne úsečné jako při polce. a) Ch výkrok

Continue reading