• English

Zřizovatel:

A. 27 TOVAČOV Z ANNÍNA A TOVAČOVA


Tovačov, Tovačov, tovačovské zámek,
nebel bech vojákem, debe ne galánek,
[: hoja, hojasa, hoja, hojasa,
hoja, hojasa, hojasasa. :]

Tovačov, Tovačov, tovačovský hatě,
nemožu, má milá, zapomenót na tě,
hoja, hojasa, hoja, hojasa,
hoja, hojasa, hojasasa.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce spojené šátkem, levé ruce v bok, hřbety vpřed.
1. – 8. takt: Dvojice postupuje osmi valčíkovými kroky vpřed po kruhu, v lichých taktech s kmihem spojených pravic se šátky dovnitř ve směru nohy výkročné, v sudých taktech zevnitř. CH začíná levou nohou šikmo vlevo vpřed, D pravou nohou šikmo vpravo vzad. V sudých taktech naopak opačnou nohou.
9. – 14. takt: Spojené paže se zvednou asi do výše hlavy. CH postupuje vpřed šesti valčíkovými kroky s podupem na první dobu taktu, vykročí levá noha. D se svižně podtáčí pod spojenými pažemi doprava, v každém taktu o půl kruhu, vykročí pravou nohou.
15. takt – a: Dvojice se zastaví přídupem CH levou, D pravou nohou.
b: Výdrž.
c: Přídup, CH pravou, D levou nohou.
16. takt – a: Jako v 15. taktu a (CH přídup na místě levou, D pravou nohou).
b, c: Výdrž.
9. – 16. takt se ještě jednou beze změny opakuje.
15. takt: Dvojice na místě třikrát zadupe celými chodidly (CH začne levou. D pravou nohou). Síla podupu: první dosti silný, druhý slabší, třetí silnější.
16. takt – a: Jeden podup (nejsilnější), CH pravou, D levou nohou.
b, c: Výdrž ve stoji.

Poznámka: Podle Ludmily Mátlové se tančilo bez šátečku -dvojice se držela pouze za ruce.

Tančí, hrají a zpívají jako v A.23.