Zřizovatel:

A. 40 ZAHRADNICKÁ I Z KLOPOTOVIC A KOJETÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vzadu křížem. Spojené ruce si navzájem opřou o boky nebo CH uchopí D zezadu pravicí kolem pasu, D mu položí levou ruku na levé rameno CH. Vnější ruce v bok, hřbety vpřed.
1. – 2. takt: 2 ostré polkové kroky vpřed, začíná pravá noha.
3. – 4. takt: 2 polkovými kroky zátočka na místě doprava nazad (D couvá, CH postupuje vpřed) kolem společné osy do původ­ního postavení. Začíná pravá noha. D vzad, CH vpřed.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce nápěvu.

Tančí a hrají jako v A.33, ale muzika bez V. Matouška.