Zřizovatel:

B. 8 KALAMAJKA Z KOJETÍNA

Kalamajka za domem tancovala s Jakobem,
Jakob se jí polekal, chytňa gatě otikal.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, držení za vnitřní ruce ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok (hřbety vpřed).
1. takt: Ostrý polkový krok vpřed s podupem na a), vykročí pravá noha.
2. takt: Oba nakreslí ve stoji na pravé noze doteky špiček levých nohou trojhran na zemi v rytmu polkovém.
a1: Oba se dotknou zlehka špičkou levé nohy shora země přímo vpředu u špičky nohy pravé.
a2: Totéž levou nohou vlevo stranou.
b: Zlehka přikročí nebo přisunou levou nohu s přídupem k noze pravé.
3. takt = 1. takt, ale začíná levá noha.
4. takt = 2. takt, ale začíná pravá noha. Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané jako v A.29, zpívají Jaroslav Ošťádal (1954), Vladimír Stan-čík (1965), Petr Vytásek (1965), Markéta Hodanová (1971), Martina Kaštylová (1970) a Vladěna Pluháčková (1971), muzika jako v A. 8.