Zřizovatel:

B. 14 PŘEŠKODA MÁ MILÁ Z DRYSIC

Přeškoda, má milá, že tech šajnu néni, že tech šajnu néni,
přes tebe, má milá, na tem světě néni, na tem světě néni.

Tančí stejný počet tanečníku a tanečnic.
Na začátku tance stojí chlapci v hloučku uprostřed taneční místnosti nebo vytvoří těsný kruh, uchopí se navzájem kolem krku a zpívají taneční píseň – 1. sloku. Dívky jsou rozestaveny v kruhu kolem nich levým bokem do středu.
Píseň se hraje a zpívá poprvé (zpívají chlapci).
1. – 14. takt: CHCH ve stoji čelem do středu zpívají, přenášejíce váhu těla v lichých taktech na levé nohy, v sudých taktech na pravé nohy. Dívky jdou jedna za druhou v kruhu kolem nich proti směru hodinových ručiček, vykročí pravou nohou, v každém taktu dva kroky. Po zpěvu zahraje hudba druhou část nápěvu v kvapíkovém tempu. Zpěv může doprovázet i tuto část tance (zpívají muži).

Druhá část tance – S tó maličkó do kostela
1. – 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci, držení zavřené. Každý CH uchopí k tanci D. které mu je nejblíže, a všichni tančí po kruhu kvapík (velmi rychlou hladkou polku), CH vykročí levou, D pravou nohou. V této části se ne vždy podaří CH uchopit ihned k tanci D. Někdy ji musí hledat třeba až na protějším místě. Pak se opakuje celý tanec znovu. CH se vrátí do středu, zpívají další píseň anebo pokud byl již text vyzpíván, hraje nápěv jen hudba. D zase obcházejí kolem a ve druhé části opět se tvoří nové dvojice k polce. Takto se tančí tanec libovolně dlouho.

Tančí a hrají jako v B.9.