Zřizovatel:

B. 13 KANAFASKA Z DRYSIC


Ztratila sem kanafasko, pomož mně jo hledat, Vaško,
ztratila sem kabátek, co sem měla na svátek.

Náš kohótek kokrhá, kokrhá, bode brzo ráno,
naša dívka ospalá, ospalá, nechce jít na trávo.
Drohé dívke z tráve dó, ona teprv stává,
podívé se, hospodářo, co je to za práva.

Je to čtverylkový tanec tančený v křížovém postavení. Taneční nápěv má tři části. Každému nápěvu odpovídá zvláštní díl tance.
Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže, D po pravici CH. Spojené paže jsou napjaty volně směrem do středu. Držení ke kolovému tanci polootevřené.
I. část – „Ztratila sem kanafasko“
Celkem 16 taktů.
1. – 4. takt: První a třetí dvojice si vymění místa čtyřmi třasákovými kroky rovně vpřed. Vykročí vnější noha. Dvojice se uprostřed míjejí doprava. Posledními dvěma třasákovými kroky se na protějším místě otočí o 180° doleva (CH couvá). (Při třasákových krocích postupuje dvojice přímo vpřed, bez otáčení).
5. – 8. takt: První a třetí dvojice se ihned vrací stejným způsobem zpět.
9. – 16. takt: Druhá a čtvrtá dvojice totéž.
Nebo:
První a třetí dvojice si vymění místa čtyřmi třasákovými kroky jako prve (1. – 4. takt). Druhá a čtvrtá dvojice stojí zatím na místě.
5. – 8. takt: Podobně si vyměňuje místa čtyřmi třasákovými kroky dvojice druhá a čtvrtá. První a třetí dvojice stojí na místě.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.

II. část „Náš kohótek“
Celkem 18 taktů. Všechny čtyři dvojice vytvoří spojením rukou vázaný kruh.
1. – 5. takt: Kruh se otočí obyčejnou chůzí jednou vlevo kolem (v taktu 2 kroky); vykročí levá noha.
6. – 10. takt = 1. – 5. takt, ale zpět, první krok s obratem o 90° vpravo. Vykročí opět levá noha křížem přes pravou.
11. – 14. takt: CH a D z první dvojice se pustí a stávají se takto vodiči další chorovodové části. Oba se za chůze otočí k sobě zády (D doleva. CH doprava) a jdou podél kola protichodem k protějšímu místu, vedouce celý spojený řetěz každý z jedné strany za sebou. Všichni postupují stejně obyčejnou chůzí, 2 kroky v taktu, vykračuje stále levá noha. Jakmile se první CH a D k sobě přiblíží na protějším místě, je celé kolo obráceno nyní zády do kruhu.
15. – 18. takt: CH a D z první dvojice se nyní opět obrátí zády k sobě (nyní D doprava a CH doleva) a opět jdou proticho­dem podél kruhu vedouce takto celý řetěz za sebou až se setkají opět na svém místě. Tam se opět spojí v kruh. Nápěv II. části (takty 1. – 18.) se opakuje ještě třikrát. Jednotlivé dvojice se ve tvoření vedení chorovodu střídají: po první dvojici následuje druhá, pak v pořadí třetí a na konec čtvrtá. Po vystřídání všech následuje další část.

III. část „Holka modrooká“
Celkem 16 taktů. Jednotlivé dvojice se uchopí ke kolovému tanci, držení zavřené. CH stojí zády do středu. Spojené paže jsou napjaty ve směru tance po kruhu proti hodinovým ručičkám.
V tomto postavení a držení obtančí všechny čtyři dvojice houpavou polkou poněkud delšího kroku jednou kolem. CH vykročí levou nohou, D pravou. Vždy ve čtyřech taktech postoupí čtyřmi polkovými kroky na sousední místo o čtvrt kruhu doprava. V závěru tance jsou opět všichni na svých místech.

Tančí členové souboru Křenovák z Křenovic u Slavkova Pavel Kopeček (1976) a Lenka Štěpánková (1968), Hanuš Mazel (1957) a Olga Kráčmarová (1959), Zdeněk Mixa (1971) a Miroslava Mazlová (1960), Eduard Spáčil (1968) a Jana Vinterová (1960), hraje muzika souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna jako v B.9.