Zřizovatel:

B. 16 HOLUBĚNKA Z KOJETÍNA

Sevá holoběnko, kdes bela,
sevá holoběnko, kdes bela,
[: žes to svoje popelavý peří,

žes to svoje popelavý peří ztratila. :]

[: Ztratila sem já ho na poli :]
[: a to tobě, muj zlaté senečko, :] navzdory.

Holuběnka byl oblíbený tanec na svatbách.
Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše, CH zády, D čelem do středu. Mohou stát také bokem do středu. CH i D obě ruce v bok (hřbety vpřed).
1. – 2. takt: Závěsem za pravé paže se otočí dvojice čtyřmi obyčejnými kroky na protější místo. CH i D vykročí pravou nohou.
2. takt – b: Oba přísun pravou nohou k levé s nadnesením do výponu a s dotočením asi půlobratem tak, že jsou obličejem proti sobě.
c: Nohy zvolna klesají na paty a ukončí stojem na celých chodidlech.
3. – 4. takt = 1. – 2. tak. ale na opačnou stranu. Závěsem za levé paže se oba otočí nalevo a ukončí v původním postavení, vykročí opět pravá noha.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. Po ukončení zůstanou oba čelem proti sobě, ruce v bok (jako na počátku tance).
9. takt – a: Dvojice se pustí, oba ruce v bok. Stoj přednožný pravou nohou, noha se dotkne zlehka země vpředu přední částí chodidla, váha těla je na levé noze.
b: Stoj únožný pravou nohou vpravo stranou.
c: Přísunem pravé nohy k levé s mírným nadnesením stoj spojný.
10. takt: „Trojhran“ jako v 9. taktu, ale opačně a opačnou nohou (levou).
11. – 12. takt = 9. – 10. takt.
13. takt – a: Oba pozvolna výpon.
b: Nohy pozvolna klesají na paty. které se jen sotva znatelně dotýkají země (váha těla více na přední části chodidel).
c: Výdrž ve stoji.
Celá druhá část (9. – 13. takt) se beze změny opakuje, nyní začíná „trojhran“ levá noha.
Poznámka: Ve druhé části tance (od „trojhranu“ v 9. – 13. taktu) se drží dvojice za pravé ruce v předpažení (pravice D hřbetem vzhůru), levé ruce v bok (hřbety vpřed).

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Trnka z Vyškova Tomáš Daněk (1975) a Radka Daňková (1970), Jan Navrátil (1979) a Gabriela Kellerová (1978), Petr Šebeček (1976) a Květo­slava Adamcová (1978), Roman Žižlavský (1978) a Andrea Fischhofová (1973), muzika ve složení Jana Březovská (1974) primáška, Dagmar Poloučková (1975) a Hana Štěpančíková (1976) 2. housle, František Pospíšil (1977) klarinet a Josef Bureš (1973) kontrabas, zpívají Boris Nezbeda (1968) a Petra Poláčková (1973), „tetky“ v pozadí Jarmila Kellerová (1951) a Zdeňka Rotreklová (1930).