• English

Zřizovatel:

B. 12 HOSAR II Z DRYSIC


Hosar sem bel, hosar bodo,
černý čižme nosiť bodo,
černý čižme od čižmářa,
podkověnke od kovářa.

 Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě rozestaveny různě v rozptylu po celé taneční ploše. Drží se za pravé ruce dole, levé v bok. Po předzpívání písně začínají dvojice tančit. Tančí se jakoby „husarskými“ skoky stále na místě.
1. takt: CH i D čtyři poskoky (na každou osminu jeden) na jedné noze, druhá se dvakrát přirazí k noze poskakující až „lupnou“ podpatky o sebe. Má-li CH holínky, tedy luská o sebe holín­kami, a to při prvním a třetím poskoku.
1. takt – a1: CH i D odrazem z nohy stojné (CH levé, D pravé) nízký skok na místě. Druhá noha (u D levá, u CH pravá) přirazí současně podpatky k podpatkům nohou poskakujících.
a2: Poskok CH na levé, D na pravé noze. Druhá noha odmršti stranou (u CH pravá, u D levá).
b1 a b2 = a1 a a2. 2. takt = 1. taktu, ale opačnou nohou.
Na začátku 2. taktu (a1) přeskočí dvojice na opačnou nohu a současně přiráží druhou nohu k noze poskakující atd.
Takto se tančí až do konce tance. Někdy tanečníci (muži), pokud mají holínky, luskají jako husaři holínkami o sebe.

Obměna základního tance
Při dalším opakování nápěvu se může při husarových poskocích dvojice otáčet mírně do poloviny nápěvu jedním směrem (doprava), od poloviny nápěvu opačným směrem.

Pozn.: Krok, zvláště v první osmině, je dosti obtížný a proto si jej tanečníci poněkud zjednodušují, jak shora popsáno. Husarový krok tančený oběma tanečníky je vlastně jakýmsi místním přepisem skočných prvků mužských tanců husarů, odpozorovaný z vojny.

Tančí a hrají jako v B.9.