• English

Zřizovatel:

B. 10 HOS Z DRYSIC

Hos, hos, sedlatá sedlatá
červeny pančoške měla tá, měla tá hos.

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, poněkud volnějším. Spojené paže jsou volně napjaty vpřed ve směru tance. Tančí se buď po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše. Dvojice začíná buď v postavení CH zády do středu a D čelem nebo oba bokem do středu (CH levým, D pravým).
1. takt – a: Řezankový poskok na místě pravou nohou vpřed, noha dopadne celým chodidlem na zem.
b: Výdrž ve stoji.
2. takt = 1. takt, ale opačnou (levou) nohou vpřed.
3. takt: Tři řezankové poskoky na místě PLP nohou (na každou dobu jeden).
4. takt = 3. takt, ale opačnýma nohama (LPL nohou).
5. – 6. takt: Dvojice se otočí dvěma valčíkovými kroky jednou kolem, CH vykročí levou, D pravou nohou.
7. takt = 1. takt.
8. takt = 2. takt.
9. takt – a: Jeden řezankový poskok na místě pravou nohou vpřed.
b, c: Výdrž.
Při druhém opakování tance začíná řezanka levou nohou. Výkročná noha na začátku nového opakování se vždy střídá. Poznámka. Od 3. taktu je takt trojdobý.

Tančí a hrají jako v B.9.