Zřizovatel:

B. 7 ŠÁTEČKOVÁ Z KOJETÍNA


Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Dvojice se drží za obě ruce ve skrčení připažmo za šátečky.

I. část – 3/4 takt
1. takt: Oba vykročí valčíkovým krokem levou nohou dovnitř kruhu, šikmo vlevo vpřed. Při nadnesení do výponu na b) se natáčejí k sobě a levé paže spojené šátečky se přitom poněkud přiblíží k sobě. D pohlédne přes levé rameno dozadu na CH.
2. takt = 1. takt, ale opačně a opačnou nohou. Oba vykročí valčí-kovým krokem pravou nohou šikmo vpravo vpřed (zevnitř kruhu) a D pohlédne na CH přes pravé rameno nazad.
Pohyby taktů 1. – 2. se opakují až do konce 16. taktu

Pozn.: Tempo je velmi volné.

II. část – 2/4 takt
V této části D obchází okolo CH běhovými krůčky s pro­plétáním pod pažemi spojenými šátky, střídavě doleva a doprava.
17. takt – a: CH i D spustí levé paže se šátečky do připažení, mírně se nakloní doleva a pravé paže se začnou zvedat nahoru. D vykročí levou nohou vlevo stranou a směrem doleva začne obcházet okolo CH.
V 17. – 20. taktu obchází celkem osmi poklusovými krůčky až do původního postavení před CH, natočena zády k němu. CH přešlapuje osmi krůčky na místě a ihned se přizpůsobí proplétání D otáčením. Při proplétání vždy střídavě levé paže klesají a pravé se zvedají.
21. – 24. takt = 17. – 20. takt, ale naopak a opačnýma nohama.
Toto proplétání s obíháním D okolo CH střídavě doleva a doprava vždy po čtyřech taktech se opakuje až do konce nápěvu II. části. Ve II. části tance se při obíhání postupně zvyšuje tempo. D tedy obchází zpočátku CH obyčejnými kroky, které se zrychlují postupně v poklusové kroky. V poslední době závěrečného taktu ukončí opět v původním postavení.

Tančí členové Hanácké besedy z Kojetína Karel Drbal (1945) a Věra Drbalová (1944), Ladislav Gardavský (1970) a Jarmila Jurmanová (1972), František Kraváček ml. (1964) a Emilie Doubravová (1966), Břetislav Zavřel (1969) a Kateřina Drábková (1980), hraje muzika souboru Klas z Kralic na Hané jako v B.1.