• English

Zřizovatel:

B. 11 HOSAR I Z DRYSIC


Hosar sem bel, hosar bodo, černy čižme nosiť bodo,
černy čižme od čižmářa, podkověnke od kovářa.

Šablenka bróšená, to je moje žena,
ona mě veseká, až bode potřeba.
Hojaja, hojaja, hojaja, hojaja,
ona mě veseká, až bode potřeba
.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže mírně napjaty ve směru tance. Může se tančit také v rozptylu po celé taneční ploše. Rovněž tak mohou některé dvojice začínat z postavení CH levým, D pravým bokem do středu kruhu.
Tanec má dvě části.
V první části se dvojice otáčí stále dokola valčíkem na polku. Místo přeměnného kroku se tančí krok s přísunem druhé nohy při otočení o půl kola. V každém sudém taktu CH ve třetí a čtvrté osmině (na b1 a b2) dvakrát dupne přisouvající se nohou.
Chlapecký krok:
1. takt – a: CH vykročí levou nohou s pootočením asi o půl kola a ihned přisune druhou nohu (pravou) přední částí chodidla. Výpon.
b: Z výponu dopad na celá chodidla s případným dotočením se do 180° vpravo.
2. takt – a: CH vykročí pravou nohou s pootočením asi o půl kola a přisune levou nohu k noze pravé. Výpon.
b1 – b2: CH dupne dvakrát levou nohou (neotáčí se).

Dívka tančí stále jako CH v 1. taktu, ale opačnou nohou.
Pohyby taktů 1. – 2. se opakují až do konce 16. taktu.
Ve druhé části se tančí houpavá polka poněkud delšího kroku až do konce tance.

Tančí a hrají jako v B.9.