Zřizovatel:

B. 15 ŠOSŤÁK Z DRYSIC


Šla, šla erteple kopati,
šla, šla vokopávat.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu. Drží se za obě ruce dole.
1. takt – a: Jeden řezankový skok pravou nohou vpřed.
b,c: Výdrž ve stoji rozkročném, pravou nohou vpřed, váha těla stejnoměrně rozložena na obě nohy.
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou (nohy se vymění skokem).
3. – 4. takt: Šest řezankových skoků (na každou dobu taktu jeden), začíná pravá.
5. – 6. takt = 1. – 2. takt.
7. – 8. takt = 3. – 4. takt.
1. – 8. takt se ještě jednou opakuje.

Valčíková dohrávka:
9. – 16. takt: Dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném tančí valčík vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Tanec končí opět řezankou jako na počátku:
17. – 18. takt = 1. – 2. takt.
19. – 20. takt = 3. – 4. takt.
21. – 22. takt = 1. – 2. takt.
23. takt:Tři řezankové poskoky, začíná pravá.
24. takt – a: Jeden řezankový poskok levou nohou nebo seskokem stoj spojný.
b,c: Výdrž.

Tančí a hrají jako v B.9.