• English

Zřizovatel:

B. 1 CÓFAVÁ Z KOJETÍNA

Rostó, rostó, rostó konopě za cestó, a só pěkně zeleny,
[: mezi něma roste modrooké děvče, až veroste, bode mý. :]

Mládenečko mladé, poslechni mé rade, zanech toho ženění,
oženíš se jednó, tvářičky ti zblednó, krása se ti promění.

Cófavá je volný kráčivý tanec vážného, obřadního rázu. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo ve dvojstupu za sebou levým bokem do středu, D po pravici CH. Dvojice se drží za vnitřní ruce v mírném ohnutí upažmo asi ve výši prsou, vnější ruce v bok nebo visí volně dolů. Tančí se lehkými nadnášivými kroky.
1. takt: Tanečníci postupují 3 obyčejnými kroky vpřed, začíná pravá noha. Na c1) pravá noha došlápne na zem a na c2) se tanečníci nepatrně nadnesou do výponu směrem kupředu.
2. takt: – a,b: 2 kroky vzad. začíná levá noha.
c: zlehka přísun levou nohou. Při přísunu jsou nohy v kolenou uvolněny.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale vykračuje opačná noha.
Pohyby 1. – 4. taktu se stále opakují. Kroky vpřed v lichých taktech jsou vždy delší, vzad v sudých taktech jsou kratší. Tanečníci se tedy ponenáhlu posunují vpřed.

Tančí členové Hanácké besedy z Kojetína Karel Drbal (1945) a Věra Drbalová (1944), Ladislav Gardavský (1970) a Jarmila Jurmanová (1972), František Kraváček ml. (1964), Emilie Doubravová (1966) a Lenka Drbalová (1981), Břetislav Zavřel (1969) a Kateřina Drábková (1980), zpívá také František Kraváček st. (1939), hraje muzika souboru Klas z Kralic na Hané jako v A.6, ale bez D. Pitticha.