Zřizovatel:

C. 22 TRHALA JAHODY Z RUDY NAD MORAVOU A HRABOVÉ


[: Trhala jahody na skále vysoký, :]
[: smutně naříkala, když byla poznala, že bude chovat. :]

Po předzpěvu taneční písně tančí dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže volně napjaty do směru tance po kruhu.

Takt 2/4
1. – 2. takt: Polka, CH vykročí levou, D pravou nohou.
3. – 4. takt: Čtyři kroky obkročáku houpavého, vykročí stejná noha.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. Takt 3/4
9. – 12. takt: Dvojice se otočí čtyřmi kroky vyšlapávaného valčíku.

Takt 2/4
13. – 14. takt: Obkročák houpavý (celkem čtyři kroky, vykročí stejná noha).
15. – 20. takt = 9. – 14. takt.

Instrumentální dohrávka:
Takt 2/4

1. – 4. takt: Polka doprava.
5. – 8. takt: Polka doleva.

Takt 3/4
9. – 16. takt: Valčík vpravo.
17. – 24. takt: Valčík doleva.

Pozn.: Tanec v tomto znění je novějšího původu a je vlastně aplikací tanečních kroků různého taktu na hudební variace dechovky. Nejde tedy o pravý mateník.

Tančí členové souboru Markovice z Rovenska Milan Rosák (1973) a Olga Zapletalová (1976), muzika jako v C.11, sólo zpěv Ivan Zela (1948).