• English

Zřizovatel:

B. 6 KŘÍŽOVÁ POLKA Z NEZAMYSLIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za obě ruce vpředu křížem.
1. takt: Oba přeměnný krok kupředu, vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou).
2. takt – a: Oba provedou svižný obrat směrem dovnitř, CH vykročí pravou nohou vpřed s celým obratem dovnitř doprava. D krok levou vpřed s celým obratem dovnitř doleva. Nohy došlápnou na zem celým chodidlem s větším důrazem. Váha těla se přenese na ně. Nadnesením do výponu se oba současně otočí dovnitř. Volné nohy, u CH levá, u D pravá, ukončí po obratu v přednožení dovnitř (chodidlo je vzdáleno od země asi 15 cm, špička směřuje k zemi).
b: Noha ihned po obratu pevně došlápne na zem celou délkou chodidla a váha těla se přenese na ni. u CH levá, u D pravá noha zůstává vzadu opřena špičkou o zem. Oba ukončí krok v postavení zády ve směni pohybu. Spojené překřížené paže se při otáčení stále drží a přizpůsobí se svižnému obratu.
3. – 4. takt: Opakují se pohyby jako v 1. a 2. taktu, oba vykročí opět vnějšíma nohama. V poslední době 4. taktu ukončí po obratu v postavení jako na začátku oba levými boky do středu. CH má pravou, D levou nohu vzadu opřenou špičkou o zem.
Z tohoto postavení se začíná druhá část polky.
5. – 8. takt: V těchto čtyřech taktech se oba otáčejí okolo společné osy nalevo a ukončí v původním postavení, levými boky do středu kruhu. Hned v první době 5. taktu se váha těla přenese na nohy vzadu, u CH na pravou, u D na levou. Až do konce 8. taktu se oba otáčejí čtyřmi polkovými kroky okolo společné osy, CH téměř na místě, D kruhem směrem nalevo okolo něho (CH couvá, D postupuje vpřed). Při otáčení se oba dívají na sebe. otočení obličejem proti sobě, zkřížené paže jsou téměř v upažení a v mírném napětí.
Druhá část se ukončí v poslední době 8. taktu v původním postavení, CH přísun levou, D pravou nohou. V tanci se stále opakuje první a druhá část. CH začíná vždy první část levou, D pravou nohou. Polkové kroky ve druhé části jsou lehké, na přední části chodidel.

Tančí členové Hanácké besedy z Kojetína Karel Drbal (1945) a Lenka Drbalová (1981), Ladislav Gardavský (1970) a Jarmila Jurmanová (1972), František Kraváček ml. (1964) a Emilie Doubravová (1966), Břetislav Zavřel (1969) a Kateřina Drábková (1980), hraje muzika souboru Klas z Kralic na Hané jako v B.1.