Zřizovatel:

C. 21 ŠPACÍRPOLKA Z JEDLÍ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za napjaté pravé paže vodorovně. Vnější paže v bok.
1. – 8. takt: Dvojice tančí mírně houpavým přeměnným krokem vpřed, CH vykročí pravou vpřed, D levou vzad.
9. – 12. takt: Dvojice se pustí, obě ruce v bok a oba se otočí šesti kroky zevnitř, CH vpravo, D vlevo o 360°. V posledním takto výdrž ve stoji čelem proti sobě.
13. – 20. takt: Dvojice postupuje po kruhu opačným směrem (CH couvá) ve stejném postavení a držení jako na počátku tance rovněž osmi přeměnnými kroky, CH vykročí pravou vzad, D levou vpřed.
21. – 24. takt: Dvojice se pustí, ruce v bok a vytočí se zevnitř o 360° šesti kroky. CH vykročí pravou, D levou nohou. V po­sledním taktu výdrž ve stoji.

Dohrávka – polka:
1. – 4. takt: Dvojice tančí polku delšího houpavého kroku v kolovém držení zavřeném vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Otáčejí se doprava. Na konci 4. taktu zastaví otáčení.
5. – 8. takt: Polka s otáčením doleva, vykračuje stejná noha.
Takto se tančí střídavě čtyři takty doprava, čtyři takty doleva až do konce polkové dohrávky.

Tančí a hrají jako v C. 13.