Zřizovatel:

C. 24 ŽALA JATELINKU Z LESNICE

[: Žala jatelinku, choďa po včelínku, :]
[: jatelinka drobná, nažala ju do dňa :] má milá.
Aj, to je to dubovisko dubové, dubové, jen ty na mě,
má Andulko, zavolé, zavolé.

Já si na tě, můj Jeníčku, zavolám, zavolám,
protože tě, chlapče zlaté, ráda mám, ráda mám.

Tančí trojice D v čelném postavení. DD se drží za vnitřní ruce ve skrčení připažmo, vnější ruce v bok, hřbety vpřed.
1. – 4. takt: DD postupují vpřed za zpěvu písně osmi malými vypérovanými krůčky, našlapovanými z přední části chodid­la, vykročí pravá noha. V každém taktu dva kroky. Na první dobu každého taktu se spojené paže, které tanečnice hned na začátku spustily dolů, pohybují spodním obloukem vpřed do předpažení dolů a na b) vzad do připažení.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale DD postupují osmi krůčky nazad. Paže komíhají jako prve. Vykračuje pravá noha.
9. – 12. takt: V poněkud rychlejším tempu postupují DD osmi běhovými krůčky po přední části chodidel vpřed. Spojené vnitřní paže v klidu. Vykračuje opět pravá noha.
13. – 16. takt: Totéž vzad.
Tuto část tance ukončí v jednom taktu nadnesením do výponu, přitom spojené paže spodním obloukem předpaží dolů a s poklesem na celá chodidla se paže opět vracejí zpět („má milá“).

Na to následuje opět v rychlejším tempu závěrečná část, při které DD podbíhají brankami.
17. – 20. takt: Prostřední D s pravou D zvednutím spojených vnitřních paží vytvoří bránu. Levá D začne podbíhat drobný­mi krůčky (dva v taktu, vykročí pravá) branou. Po proběhnutí se za ní podtáčí prostřední, vykročí také pravou nohou. Levá krajní se vrací na své místo a prostřední se dotáčí do pů­vodního postavení čelem vpřed. Pravá krajní souběžně s nimi přešlapuje zlehka po přední části chodidel na místě, začíná pravá.
21. – 24. takt = 17. – 20. takt, ale nyní tvoří bránu prostřední D s levou krajní D a branou podbíhá pravá krajní atd.
25. – 32. takt = 17. – 24. takt. Obojí podbíhání brankami se opakuje. Trojice končí v postavení čelném jako na počátku tance.
Celý tanec se může opakovat několikrát po sobě.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Haná z Velké Bystřice Lenka Korydková (1972), Lenka Langerová (1959) a Jiřina Nakládalová (1963), zpívají Alena Drábková (1978), Hana Londová (1965) a Iveta Růžičková (1966), muzika jako v A.21.