Zřizovatel:

B. 2 ZAVÁDKOVÁ OSTATKOVÁ CÓFAVÁ Z NEZAMYSLIC

V zeleném háječku milovali se dva,
spadlo na ně dřevo, spadlo na ně dřevo,
zabilo je oba.

Tančila se v pondělí na ostatky, když se „zavádělo právo“. Zavádělo se v trojicích krokem cófavé. Stárci vzali první stárku doprostřed mezi sebe a z obou stran se zavěsili za lokte nebo se drželi za vnitřní ruce v poohnutí předpažmo. Stárek pak pokrčí obě ruce předpažmo, hřbety vzhůru, lokty u těla. Obě D po stranách pak položí vnitřní ruku dlaní shora na hřbet stárkovy prohnuté paže (pravá D levou na jeho pravou a levá naopak). Hřbety vnitřních rukou obou D jsou obráceny nahoru. Pokud je uprostřed D, ohne ruce ve výši pasu předloktími dovnitř (ruce se zaklesnou palci do sebe, pravá ruka před levou, obě ruce hřbety vpřed). Může také držet v dlaních šáteček s penězi, kterými bude platit pod právem.
1. – 2. takt: Trojice postoupí vpřed 6 obyčejnými vázanými kroky, začíná levá noha. V poslední době 2. taktu lehký přísun pravé nohy k noze levé, obě nohy poklesnou v kolenou, váha spočívá na zadní části chodidel.
3. – 4. takt: Trojice couvá zvolna 6 kratšími kroky, vykračuje levá noha vzad. V každé době se provede jeden krátký krok. V poslední době 4. taktu se pravá noha lehce přisune k noze levé. Při přísunu se obě nohy nadnesou do výponu a klesnou celou délkou chodidla zpět na zem. Váha těla spočívá na obou nohou.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 10. takt = 1. – 2. takt.
11. – 12. takt se tančí jako 1. – 2. takt, ale pouze směrem vpřed, necouvá se. V poslední době se končí přísunem s nadnese­ním do výponu a poklesnutím.
Muzikanti hrají tak dlouho, až trojice dotančí ke stolu a děvče hodí do věnce peníze. Pak oba stárci odvedou první stárku na určené místo, odděleně od ostatních děvčat, která ještě nebyla zavedena. Jdou pak ještě pro druhou stárku a nakonec pro ostatní děvčata. Až byla všechna děvčata „zavedena“, teprve začala taneční zábava. Někdy se zavádělo také na píseň „Rostó, rostó“ (viz B.1). Bylo-li u muziky hodně děvčat, aby se zavádění urych­lilo, pomáhali zavádět děvčata ke stolu pod právo i ostatní chlapci. Každý vzal 2 děvčata, z každé strany jednu, a zaváděl je stejným způsobem ke stolu.

Tančí členové Hanácké besedy z Kojetína Karel Drbal (1945). Ladislav Gardavský (1970) a Jarmila Jurmanová (1972), František Kraváček ml. (1964), Emilie Doubravová (1966) a Lenka Drbalová (1981), Břetislav Zavřel (1969), Kateřina Drábková (1980) a Věra Drbalová (1944), starosta František Kraváček st. (1939), hraje muzika souboru Klas z Kralic na Hané jako v B. 1.