Zřizovatel:

B. 5 KOLO A HAD Z BOJANOVIC

Aj, Hanačko, Hanačko, jaká se te krásná na svět přešla,
mosela ses narodit aj, dež denička vešla, aj, dež denička vešla.

A já sem se zrodila, dež denička zrovna vecházela,
tenkrát moja mamička [: aj, radost ze mě měla :]Vyletěla holubička ze skály, ze skály,
[: probudila modré oči ze spaní. :]

Kdyby byly modré oči nespaly, nespaly,
[: byly by tu holubičku dostaly. :]

Pletla sem, pletla sem, proplítala sem,
červeným, zeleným, modrým harasem.

Ještě mně zůstalo klubíčko nití,
pomož mně, Haničko, pomož mně šíti.

Šáteček vyšila, zostál ji věnec,
dala ho milýmu zajeden tanec.

V Bojanovicích tančívala děvčata večer po práci nebo v neděli odpoledne na návsi různé taneční hry a kola.
Kolo se tančilo za doprovodu nejrůznějších písní, taneční krok se přizpůsoboval tempu a rytmu zpívané písně.
I. kolo
1. píseň – Aj, Hanačko, Hanačko
Tančí DD ve vázaném kruhu čelem dovnitř. Drží se buď za ruce v mírném odpažení nebo se uchopí navzájem za pantle u zástěry. Každá uchopí pravou rukou levou pantli sousedky po pravici a levou rukou pravou pantli sousedky po levici. Cípy pantlí se navzájem kříží. Liché D kříží paže se stuhami shora a sudé vespod.
DD se za zpěvu písně otáčejí volnými přísunnými kroky vpravo stranou, vykročí pravá noha na a), současně kmih pažemi se stuhami vpřed. Na b) s mírným hmitem v kolenou přikročí levá noha k noze pravé, paže se stuhami kmih vzad. Takto se otáčejí při první sloce stále stejným směrem. Při druhé sloce se mění směr otáčení i výkročná noha.

2. píseň – Vyletěla holubička ze skály
DD v kruhu se natočí mírně napravo vpříč a uchopí se za ruce v mírném odpažení. Za zpěvu první sloky se otáčí kolo vyšlapávaným přeměnným krokem s poskokem na b) vpravo kolem, vykročí pravá noha. Při poskoku na pravé noze je levá noha pokrčena přednožmo, chodidlo nízko nad zemí. Při kroku levou nohou vpřed naopak. V posledním taktu první sloky při kroku levou nohou vpřed se začínají DD otáčet o 90° doleva.
Při zpěvu druhé sloky se otáčí kolo doleva, vykračuje opět pravá noha, mírně křížem před levou.

II. had
Kolo se v jednom místě rozevře a dívky za zpěvu písně rozvíjejí obyčejnými kroky kolový útvar do různých prostorových křivek (tři kroky v taktu trojdobém, na začátku vykročí pravá noha). První, která vede zástup, založí levou ruku v bok, poslední v kruhu pravou ruku v bok.
Prostorové křivky jsou obměňovány procházením branami, stáčením do spirály, rozvíjením spirály opět do volného kruhového útvaru nebo do velkého oblouku v protisměru, z kterého pak opět procházejí branami atp.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané Marcela Chytilová (1962), Soňa Julínková (1977), Jana Krej-čiříková (1981), Hana Pospíšilíková (1965), Lenka Pospí­šilová (1971), Vendula Répalová (1978), Eliška Slezáčková (1949), Gabriela Smýkalová (1980), Táňa Šenková (1982) a Vladimíra Šolcová (1959), muzika jako v B.1, zpívá Milada Hrubá (1946).