• English

Zřizovatel:

C. 23 V TOM RÓCKYM MLÉNĚ Z RUDY NAD MORAVOU


V tom róckym mléně, no toto, no toto,
děvče tam mele, no toto, no toto,
v tom róckym mléně, děvče tam mele, no toto, toto.

Namlela móke, no toto, no toto,
štere klobóke, no toto, no toto,
namlela móke štere klobóke, no toto, toto.

Napekla chleba, no toto, no toto,
belo ho třeba, no toto, no toto,
napekla chleba, belo ho třeba, no toto, toto.
Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v pokrčení vzpažmo. Vnější ruce v bok, hřbety vpřed.
1. – 2. takt: Dvojice postoupí vpřed dvěma kroky vyšlapávaného valčíku, v lichém taktu vykročí vnější noha a dvojice se natočí od sebe, pokrčené vnitřní paže se posunou mírně natřásavě vpřed. V sudých taktech totéž opačnou nohou směrem dovnitř. Spojené vnitřní paže se natřásavě posunou vzad.
3. – 4. takt: Dvojice se pustí. CH obě ruce v bok, D uchopí oběma rukama po stranách zástěru. Dvojice postoupí stejným krokem včetně natáčení jako v 1. – 2. taktu. D přitom v každém taktu třikrát potřese sukní.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 16. takt: Dvojice tančí v kolovém držení zavřeném (vnější paže spojeny) vyšlapávaný valčík doprava. Celý tanec se opakuje několikrát. Mohou se při něm zpívat jednotlivé sloky.
Charakter kroků i natřásáním sukněmi jakoby napodobovalo třesení mlýna v chodu.
Tančí a zpívají členové souboru Markovice z Rovenska, tanec jako v C.13, zpěv Romana Horáková (1977), Antonín Matýs (1959), Milan Rosák (1973), Eva Zapletalová (1978), Olga Zapletalová (1976) a Ivan Zela (1948) z Moravské Sázavěnky, která hraje jako v C. 11.