C. 1 ZÁHORSKÝ – SVATEBNÍ Z VESELÍČKA U LIPNÍKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v pokrčení předpažmo, vnější připaženy nebo v bok. 1. takt : Tři kroky vpřed (došlap na celé chodidlo s mírným zhoupnutím v kolenou.) Vykročí vnější noha (D pravou, CH levou). 2. takt – a:

Continue reading

C. 2 ZÁHORSKÝ – SVATEBNÍ Z OPATOVIC A VŠECHOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D vpravo vedle CH. Drží se za obě ruce vpředu křížem, pravice nahoře.1. takt: Tři kroky vpřed (na každou dobu jeden), vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou).2. takt – a: CH výkrok pravou nohou vpřed, D levou; drahá noha vzadu na místě

Continue reading

C. 3 ZÁHORSKÝ -SVATEBNÍ Z HORNÍCH NĚTČIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. D je zavěšena levicí do pokrčené pravice CH, vnější paže podél těla. nebo dvojice se uchopí za vnitřní paže v připažení a postupně přechází do předpažení dolů. 1. – 2. takt: Procházka („špacírka“) 6 kroky vpřed po

Continue reading

C. 4 ZÁHORSKÝ Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A HORNÍHO ÚJEZDU

Teče voda v hulici od Hostýna k Bystřici, teče voda bílá, aby se umyla. Děvečka se umyla, vodička se zkalila, ona se zkalila, že panó nebyla. Vodičko ty zkalená naše láska zrazená, dobře tak děvečce, že falešná byla. Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici

Continue reading

C. 5 DÍVČÍ KOLEČKO HYN DO TRÁVY SPADLO JABKO ZE ŽÁKOVIC A SOBĚCHLEB (DÍVČÍ REJOVITÁ HRA SE ZPĚVEM)

Hyn do trávy spadlo jabko, je pěkně červeňóčky, slunéčko ho zahřívalo, už je hodně slaďóčky, poďme sbírat jablíčka, bode plná nošíčka, na svátek aj na vánoce podělí nás mamička. Poběžme si, pospěšme si, než jich chlapci odnesó, večír vyndó na špacírku, zahrádku nám vymetó. Povídali mamička, posbírejte jablíčka, nenechte jich

Continue reading

C. 6 LITERY Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A OSEKU NAD BEČVOU

Když sem chodil do školy, učil sem se litery. /: Jedna, dvě, tři, čtyry, to só moje litery. :/ Jedna, dvě, tři, čtyry, pět, co’s měl, Janku, na oběd, zemňáky pečený, byly málo maštěný. Šest, sedum, osum, devět, kósek špeku, to bych sněď, kósek špeku, kósek chleba, gořalenky taky třeba.

Continue reading

C. 7 MAZUR Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A DOLNÍHO ÚJEZDU

I. variant Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v libovolném rozptylu po taneční ploše, D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. – 2. takt: Dva mazurkové kroky vpřed, vykročí vnější noha. a: Vydup vnější nohou vpřed. Noha došlápne celým chodidlem na zem, koleno pokrčeno

Continue reading

C. 8 MAZURKA Z HORNÍCH NĚTČIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném. CH levým bokem, D pravým bokem do středu kruhu. 1. – 2. takt: Dvojice postoupí dvěma přísunnými kroky s potřesy podle CH vlevo stranou do středu kruhu. 1. takt – a: CH ukročí levou, D pravou nohou do středu

Continue reading

C. 9 NĚMECKÁ ZE SUŠICE, DOLNÍCH NĚTČIC A VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Oba ruce v bok. 1. – 8. takt: CH postupuje vpřed po knihu skočně provedeným trojdupem. V lichých taktech s natočením o čtvrt kola doprava, vykračuje pravá noha, v sudých taktech doleva, vykračuje levá noha. 1. takt – a:

Continue reading

C. 10 OBKRUŽNÍK – HOLICA Z DOLNÍHO ÚJEZDU A HLINSKA

Já su z Holice, mám tam rodiče, mám tam celó rodinu, mám tam tatíka, udřel koníka, udřel taky kobylu. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném – v objetí, CH zády, D čelem do středu kruhu. CH uchopí D oběma rukama kolem těla, D mu položí ruce ze

Continue reading