• English

Zřizovatel:

C. 4 ZÁHORSKÝ Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A HORNÍHO ÚJEZDU

Teče voda v hulici od Hostýna k Bystřici,
teče voda bílá, aby se umyla.

Děvečka se umyla, vodička se zkalila,
ona se zkalila, že panó nebyla.

Vodičko ty zkalená naše láska zrazená,
dobře tak děvečce, že falešná byla.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní paže v předpažení dolů nebo v pokrčení předpažmo. Vnější paže podél těla.
1. takt: Dvojice postoupí vpřed kombinovaným krokem, který se skládá z kroku o patě a dvou dalších obyčejných kroků.
a: V první osmině taktu CH i D ze sloje na vnitřní noze vysunou vnější nohu vpřed a těsně u špičky nohy stojné ji opřou o patu, špička kolmo vzhůru, na druhou osminu první doby jakoby se lehce zhoupli ze stojné nohy a pokusili se přenést váhu těla na patu nohy vnější, ale vrátí se opět zpět.
b: Krok vnější nohou vpřed, nohy došlápnou na celé chodidlo.
c: Krok vnitřní nohou vpřed těsně před chodidlo nohy vnější. Došlápnutí na celé chodidlo.
2. – 4. takt = 1. takt. Ve 2. a 3. době 4. taktu se dvojice otáčí o 180° (D vlevo, CH vpravo) a přechytne se za druhé – opět vnitřní ruce.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale opačným směrem – levými boky do středu.
9. – 12. takt: Dvojice v postavení pravými boky u sebe v držení v objetí (CH uchopí D oběma rukama kolem těla, D mu položí obě ruce ze stran přes ramena) se otáčí 4 kombinovanými kroky provedenými stejně jako v t. 1. – 4. kolem společné osy vpravo, vykročí pravá noha. Ve 12. taktu – c) dvojice zastaví přísunem a obratem o 180° doprava. Po skončení víření doprava se opakuje celá taneční forma ještě jednou, ale dvojice je v taktech 1. – 4. otočena pravými boky do středu, D po levici CH. Drží se za vnitřní ruce ve skrčení připažmo, vnější ruce podél těla. Vykročí buď opět vnitřní noha, někdy též vnější noha. V taktech 5. – 8. víří doleva v postavení levými boky u sebe. Vykročí levá (vnitřní noha). Víření ukončí v postavení čelem proti sobě. CH zády do středu, D čelem.
Pozn. Při tomto záhorském se zpívá, buďto zpívá zpěvák u mu­ziky, někdy i muzikanti, jindy tanečníci (muži) sami přímo při tanci.

Tančí a hrají jako v С. 1.