Zřizovatel:

C. 5 DÍVČÍ KOLEČKO HYN DO TRÁVY SPADLO JABKO ZE ŽÁKOVIC A SOBĚCHLEB (DÍVČÍ REJOVITÁ HRA SE ZPĚVEM)

Hyn do trávy spadlo jabko, je pěkně červeňóčky,
slunéčko ho zahřívalo, už je hodně slaďóčky,
poďme sbírat jablíčka, bode plná nošíčka,
na svátek aj na vánoce podělí nás mamička.

Poběžme si, pospěšme si, než jich chlapci odnesó,
večír vyndó na špacírku, zahrádku nám vymetó.
Povídali mamička, posbírejte jablíčka,
nenechte jich v trávě ležet, sladký só ze slunéčka.

Tančí děvčata v počtu obvykle 10 – 12 ve vázaném kruhu čelem dovnitř. Tančí se za zpěvu písně Hyn do trávy spadlo jabko. Pokud tančila děvčata hru v přírodě, doprovázela ji pouze zpěvem. Pokud se sehnal hudební doprovod, střídal se zpěv s přehráváním nápěvu.
Taneční kroky se řídily podle charakteru a rytmické struktury písně. U písně Hyn do trávy spadlo jabko se kolo dívek otáčí obyčejnou chůzí se střídavým křížením nohou jednou vpředu, jednou vzadu. Z prostorových útvarů, které se často s kolečky děvčat spojovaly, jsou charakteristické pro Záhoří různé druhy proplétání a tzv. převracení punčochy.
1. sloka
1. – 4. takt: Kolečko se otáčí obyčejnými kroky (začínají doprava proti hodinovým ručičkám), v každém taktu 2 kroky.
1. takt – a: Úkrok pravou nohou vpravo stranou.
b: Krok levou nohou křížem vpřed před pravou.
2. takt – a: Krok vpravo stranou.
b: Krok levou nohou křížem za pravou.
3. takt = 1. takt.
4. takt – a: = 1. takt a).
b: Levá noha přikročí k pravé noze.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale kruh se otáčí doleva, ve směru hodinových ručiček.
5. takt – a: Vykročí levá noha vlevo stranou.
b: Kříží pravá noha předem před levou atd. 9. – 12. takt: D postupují drobnými krůčky do středu kruhu (paže z původního mírného odpažení se postupně připažují).
V každém taktu se provedou dva krůčky, vykročí pravá noha.
13. – 16. takt = 9. – 12., ale dívky se vracejí pozpátku na svá místa drobnými krůčky (dva v taktu, vykročí vzad opět pravá noha). Spojené paže se postupně napínají do upažení dolů.
Přehrávka 1. sloky
1. – 8. takt: jako v 1. sloce.
9. – 16. takt: 2 D (čelem ke kameře) jdou středem kruhu k mezeře mezi protější dvojicí aniž by se pustily ostatních. Táhnou takto celý řetěz za sebou. Dvojice, která tvoří branku zvednutím spojených paží (zády ke kameře), postupuje proti řetězu. Po projití všech tanečnic brankou, aniž by se pustily, přejdou všechny dívky na protější místa (obrátily punčochu naruby), nyní jsou všechny zády do středu. Po příchodu na protější místo dvojice, která tvořila branku, se v posledním taktu dvěma kroky podtočí dovnitř pod spojenými pažemi.
2. sloka
Kruh v postavení zády do středu, paže napjaty, se otáčí za zpěvu v taktech 1. – 4. doprava (nyní ve směru hodinových ručiček), vykročí opět pravá noha vpravo stranou atd. 5. – 8.takt = 1. – 4. takt. ale naopak a opačnýma nohama. 9. – 12. takt: DD ustupují nazad 8 drobnými krůčky (vykročí pravá noha vzad). Postupně se kruh zmenšuje. 13. – 16. takt: DD se vracejí 8 krůčky (vykračuje pravá noha vpřed) zpět na svá místa, kruh se rozšiřuje, spojené paže se napínají stranou.
Přehrávka 2. sloky
Převracení punčochy opět na líc. DD se vracejí na svá původní místa.
1. – 4. takt: Kruh se otáčí v postavení zády do středu jako v taktech 1. – 4. 2. sloky. Začíná doprava, vykračuje pravá noha.
5. – 8. takt = 1. – 4., ale doleva.
9. – 16. takt: Převracením punčochy se DD vracejí zpět na svá původní místa 16 krůčky (2 v taktu), vykračuje pravá noha. Dívky, které tvořily původně bránu, ji tvoří i nyní, ale couvajíce. Branou procházejí dívky, které rovněž procházely branou původně. Za stálého držení se převrátí punčocha -dívky se vrátí zpět na svá původní místa.

Pozn. k provedení: Taneční chůze dívek při zpěvu i při přehrávce je pružná, svižná. Při převracení punčochy nazpět, dívka, která vede celý řetěz do brány, jde pozpátku, ale další dívky se postupně natáčejí čelem k bráně.

Tančí žačky Základní umělecké školy A. Dvořáka z Lipníka nad Bečvou Gabriela Dadejová (1983), Zuzana Horáková (1977), Lucie Hrnčiarová (1983), Petra Klementová (1979), Jana Ludíková (1979), Kateřina Matoušková (1981), Adéla Pátková (1978), Alžběta Pátková (1981), Petra Plachá (1983), Anna Přikrylová (1982), Olga Skopalová (1974), Petra Zamazalová (1979), vedoucí Marie Mrvová (1930), hraje muzika Lučina z Přerova jako v С. 1.