B. 39 OCAS Z MYSLEJOVIC

„Ocas“ se tančíval nejčastěji o ostatcích, ale i kdykoliv byla veselá zábava u muziky. Tanečníci si poručili: „Zahréte nám ocas!“ Muzika začala hrát píseň třeba „Šla Nanynka do zelí“ nebo kteroukoliv polkovou melodii. CH, který poručil tanec, se postaví před muziku, v pravé ruce drží „dutky“, za CH se postaví

Continue reading

A. 1 ŠTÉC Z VELKÝCH OPATOVIC

 Roste borověnka borová, kome dokolečka sekaná, pod ní rozmarýn, dobře o něm vím, sem ho sázela. Když sem rozmarýnek sekala, všechny chlapce sem si pozvala, jenom jednomu, svému milému, sem nic nedala. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě rozestaveny volně v prostoru, CH zády do středu, D čelem proti

Continue reading

A. 2 ŠTEC Z VELKÝCH OPATOVIC A KOŘENCE

Stojí borověnka borová, kolem dokolečka sekaná, pod ní rozmarýn, dobře o něm vím, pěkný zelený. Všechen rozmarýn sem řezala, a všem mládencům ho rozdala, jenom jednomu, svému milému, sem nic nedala. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v knižných dráhách v rozptylu po celé taneční ploše levým bokem do středu.

Continue reading

A. 3 ZA TÓ NAŠÓ STODOLENKÓ Z VELKÝCH OPATOVIC

Za tó našó stodolenkó, za tó našé stodoló, /: plakala tam má panenka, že ju chlapci neberó. :/ Tančí dvojice smíšené ve dvou řadách proti sobě, v každé dvojici D po pravici CH. D je zavěšena levicí do pravé pokrčené paže CH. Vnější ruce CH i D v bok. 1.

Continue reading

A. 4 HULÁN Z VELKÝCH OPATOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D před CH. D založí obě ruce v bok. CH má ruce připraveny k potlesku před tělem ve výši prsou. 1. – 3. takt: Dvojice postupuje poskočným krokem v trojdobém taktu vpřed. CH vykročí na a: Levou nohou vpřed, D pravou

Continue reading

A. 5 MAMĚNKA Z VELKÝCH OPATOVIC

Maměnko, maměnko, já bych se vdávala, až by mně suknička nad hlavó skákala. Tančí dvojice smíšené po knihu, držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. – 8. takt: Valčík vpřed po kruhu. CH vykročí levou. D pravou nohou. 9. – 14. takt: Obkročák houpavý s ohnutím drahé

Continue reading

A. 6 NA PŮL KOLA Z VELKÝCH OPATOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do středu v držení ke kolovému tanci zavřeném. Spojené paže volně napjaty ve směni tance proti hodinovým ručičkám. 1. – 4. takt: 4 vláčné přísunné kroky vpřed po knihu, CH vykročí levou. D pravou nohou. Krok se provádí plynule po celou

Continue reading

A. 7 ŠPACÍR Z VELKÝCH OPATOVIC

V tom boskovským zámku, měl sem já galánku, měl sem ji rád, já ji znám, já ji mám, já ji znám, dokud já ji v ruce mám, já ji mám, já ji znám, dokud já ji v ruce mám. Tančí dvojice smíšené po kruhu za sebou, levým bokem do středu,

Continue reading

A. 8 ŠVICÁK Z VELKÝCH OPATOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše. CH drží D oběma rukama kolem těla, D uchopí oběma rukama CH ze strany za ramena nebo mu položí ruce až na lopatky. Po celou dobu se tančí prudký obkročák houpavý („švicák“) s ohýbáním druhé nohy zánožmo při

Continue reading

A. 9 TRAKAČ Z VELKÝCH OPATOVIC

Já mám trakač novej, vozím na něm volej, když já jedu do vsi, děvčata, kupte si volej brabantovej. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí). CH zády, D čelem do středu. 1. – 2. takt: Dvojice se otočí

Continue reading