• English

Zřizovatel:

C. 2 ZÁHORSKÝ – SVATEBNÍ Z OPATOVIC A VŠECHOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D vpravo vedle CH. Drží se za obě ruce vpředu křížem, pravice nahoře.
1. takt: Tři kroky vpřed (na každou dobu jeden), vykročí vnější nohy (CH levou, D pravou).
2. takt – a: CH výkrok pravou nohou vpřed, D levou; drahá noha vzadu na místě na špičce.
b: Oba výdrž s přenesením váhy těla postupně zcela na nohu výkročnou (CH na pravou, D na levou nohu): CH současně zvedá levou, D pravou patu od země. Noha je opřena přední částí chodidla o zem.
c: CH levou, D pravou nohou pomalý přísun po přední části chodidla k noze stojné. Krok v taktu 1. – 2. je stejný jako u C.1.
3. – 4. takt: CH stojí na místě, D ho obchází šesti kroky předem z pravé strany na levou. Posledními dvěma kroky se přetáčí o 360° doleva. Vykročí levou nohou. CH jí pomáhá pohybem překřížených paží před tělem zprava doleva ve výši pasu.
5. – 6. takt = 1. – 2. takt. Nyní vykračují vnitřní nohy.
7. – 8. takt = 3. – 4. takt. D však nyní přechází zleva doprava zpět na své původní místo s obratem pouze o 180° vpravo. Nevytáčí se zevnitř do postavení po pravici CH jako na začátku tance, nýbrž zůstanou oba v postavení pravými boky u sebe.
9. – 12. takt: Zátočka na místě kolem společné osy závěsem za pravé lokty doprava čtyřmi kombinovanými kroky násle­dujícího rytmického vzorce:
osmina, osmina, čtvrtka, čtvrtka krok – sun, krok, krok P L P L
Na konci 12. taktu se dvojice při posledních dvou krocích přetočí do postavení levými boky k sobě. 13. – 16. takt = 9. – 12. takt. ale dvojice se otáčí na místě závěsem za levé lokty doleva. Vykročí levá (vnitřní) noha.

Tančí a hrají jako v С. 1