Zřizovatel:

C. 10 OBKRUŽNÍK – HOLICA Z DOLNÍHO ÚJEZDU A HLINSKA

Já su z Holice, mám tam rodiče,
mám tam celó rodinu,
mám tam tatíka, udřel koníka,
udřel taky kobylu.

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném – v objetí, CH zády, D čelem do středu kruhu. CH uchopí D oběma rukama kolem těla, D mu položí ruce ze stran na ramena. V tomto postavení a držení tančí po předzpěvu taneční písně houpavý obkročák s vyhoupnutím z celého chodidla na přední část. CH vykročí levou, D pravou nohou. V každém taktu 2 kroky.

Tančí, hrají a zpívají jako v C. 4.