Zřizovatel:

C. 8 MAZURKA Z HORNÍCH NĚTČIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném. CH levým bokem, D pravým bokem do středu kruhu. 1. – 2. takt: Dvojice postoupí dvěma přísunnými kroky s potřesy podle CH vlevo stranou do středu kruhu. 1. takt – a: CH ukročí levou, D pravou nohou do středu kruhu s mírným úklonem ve směni nohy výkročné. Noha došlápne zlehka na celé chodidlo.
b: Druhá noha (CH levá, D pravá) přikročí k noze výkročné s mírným hmitem v kolenou. Současně se CH i D napřímí.
c: CH i D na místě mírným nadnesením na přední část chodidel a zpětným dopadem na paty se natřesou ve stoji na místě.
Ve 2. taktu stejně jako v 1.
3. takt: Vydupávaný mazurkový krok zpět, CH vykročí pravou, D levou nohou.
a: CH i D úkrok podle CH doprava, noha došlápne celým chodidlem na zem.
b: CH přikročí levou, D pravou nohou k noze výkročné.
c: Poskok CH na levé, D na pravé noze, druhá noha mírně pokrčí přínožmo. Chodidlo asi 20 cm od země.
4. takt – a, b: Dva přídupy CH pravou levou, D levou pravou.
c: Výdrž ve stoji snožmo.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 16. takt: Dvojice postupuje kroky vyšlapávané mazurky s natáčením střídavě podle CH doleva (CH vykročí levou, D pravou nohou) – liché takty, a doprava – sudé takty. Nyní vykročí CH pravou, D levou nohou. Dvojice je natočena bokem do středu (CH levým, D pravým). D postupuje po kruhu couvavě.
Každý krok vyšlapávané mazurky se skládá ze tří kroků provedených mírně houpavě. Natočení dvojice se provede vždy na první dobu taktu. Ve druhých dvou dobách se už jen přešlapuje téměř na místě.

Tančí a hrají jako v C. 1.