Zřizovatel:

C. 6 LITERY Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A OSEKU NAD BEČVOU

Když sem chodil do školy, učil sem se litery.
/: Jedna, dvě, tři, čtyry, to só moje litery. :/

Jedna, dvě, tři, čtyry, pět, co’s měl, Janku, na oběd,
zemňáky pečený, byly málo maštěný.
Šest, sedum, osum, devět, kósek špeku, to bych sněď,
kósek špeku, kósek chleba, gořalenky taky třeba.
Tančí dvojice smíšené ve dvou řadách čelem proti sobě vzdálených asi 4 velké kroky od sebe. V jedné řadě jsou dívky, čelem proti nim CH. DD i CHCH mají ruce v bok. 1. – 3. takt: Dvojice postupují kroky skřížením ve 2. době podle CH doprava.
1. takt – a: CH úkrok pravou nohou doprava, D levou nohou doleva. Před došlápnutím se dvojice nadnese ze stojné nohy, CH z levé, D z pravé. Noha výkročná pak došlápne přes přední část na celé chodidlo, koleno napjato. b: Krok CH levou, D pravou nohou křížem přes nohu výkročnou. Noha křížící předem došlápne přes přední část na celé chodidlo mírně vytočena špičkou zevnitř, koleno pokrčí. Současně pokrčí koleno i překřížené nohy.
2. takt = 1. takt. nyní je nadnesení ještě znatelnější.
3. takt = 2. takt.
4. takt – a = 1. takt a).
b = 1. takt b, nyní již druhá noha nekříží, ale přikročí celou plochou chodidla k noze výkročné. Na poslední osminu 4. taktu CH i D tlesknou každý do vlastních dlaní ve výši prsou až obličeje. 5. – 8. takt = 1. – 4. takt, zpět na svá místa, vykračuje opačná noha.
9. – 11. takt: Protější CH a D si vymění místa s výhybem doleva 6 kroky. CH důležitě a jakoby se naparoval (ruce stále v bok, nebo složeny za zády dlaň do dlaně). CH vykračují pravou nohou vpřed, našlapují na celá chodidla, nadnášejí se a mírně se nakrucují. D přecházejí na protější stranu krokem s křížením střídavě levé a pravé nohy přes nohu stojnou. 9. takt – a: D se nadnese z celého chodidla pravé nohy a pře­křížením levé nohy před pravou došlápne na celé chodidlo. b: D nadnesením z celého chodidla na pološpičku a s nato­čením o 45° doleva a s uvolněním současně pravé nohy provede křížený krok pravou nohou přes levou, takže ji obloukem přenese asi 15 – 20 cm nad zemí před nohu levou. Došlápnutí na celé chodidlo, špička vytočena zevnitř, noha široce překřížena, obě kolena povolí.
10. – 11. takt = 9. taktu: Tyto kroky jsou jakýmsi druhem rozmarýnkových kroků (proplétaných).
12. takt: CH se na protějším místě otočí o 180° doprava. D se v posledním taktu otočí na protějším místě rovněž doprava třemi rychlými krůčky v prvých třech osminách taktu. Ve čtvrté osmině je výdrž na místě nebo při repetici druhé části připravuje se levá noha ke kříženému kroku na začátku následujícího taktu.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale dvojice se vracejí na svá místa.
Poznámka k dívčímu kroku: křížený krok doprovází přetáčení pánve. Pohyb je široký až rozhoupá sukně do stran.
Tančí Vladimír Čoček (1950) a Zuzana Horáková (1977), Jaromír Skopal (1945) a Věra Grygarová (1948) z Veselíčka a Lipníka, hraje muzika Lučina z Přerova jako v C. 1.