C. 31 VOJÁK I Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Tančí CH a D ve dvou čelných řadách proti sobě, vzdáleni od sebe 2 – 3 kroky, v jedné řadě CH, ve drahé D, ruce v bok.1. – 4. takt: Čtyři kroky přísunné vpravo stranou, vykročí pravá noha (CH se vzdalují od D). Každý krok přísunný je ukon­čen malým hrnkem

Continue reading

С. 32 VOJÁK II Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Postavení jako u vojáka I (C.31). 1. – 16. takt se tančí jako u vojáka I. 17. – 20. takt: Dvojice se zavěsí za pravé lokty (CH s protější D) a zatočí se čtyřmi polkovými kroky jednou kolem. Vykročí pravá noha. Při posledním kroku se pustí a otočí se o

Continue reading

B. 1 ŠTÉC Z DZBELU

Dokola, oj, dokola, zahréte nám sólo, hoděláme kolo, a kdo ho pokazí, ten štvrtně narazí, dokola, oj, dokola, ať je plná hospoda. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za obě ruce: D vloží prsty své pokrčené levice (předloktí šikmo vzhůru) do

Continue reading

B. 2 ŠTÉC Z BOHUSLAVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu. Na začátku tance stojí D uvnitř natočeno zády do středu. Čelem proti ní stojí CH. V pravých ruku drží asi ve výši obličeje cípy do tří rohů složený bílý šátek s krajkou, levé ruce v bok. 1. takt – D: V uvedeném postavení na a) krok

Continue reading

B. 3 ŠTÉC Z KLADEK

Moderato Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v zástupu (i v několika proudech) za sebou. D po levici CH je zavěšeno pravou rukou do pokrčené levé paže CH buď obyčejné, nebo dlaně vloženy do sebe. Vnější ruce v bok. 1. – 2. takt: Dvojice postoupí 5 kroky vpřed, CH i

Continue reading

B. 4 OCÓRANÁ Z VOJTĚCHOVA

Tančí dvě trojice čelem proti sobě, mohou také tančit jednotlivé trojice. V každé trojici stojí CH uprostřed a po každé straně jedno D. Obě D jsou zavěšena vnitřní nikou do poohnutých paží CH, vnější ruce mají založeny v bok. 1. takt: Trojice postoupí k sobě 3 ráznými kroky našlapovanými na

Continue reading

B. 5 BIČ Z KOŘENCE

Já te volke nepoženo, já mám doma mladó ženo, zavolé si na mě, zavolé si na mě, zavolé, zavolé mě. Tančí dvojice smíšené po knihu. CH levým, D pravým bokem do středu čelem proti sobě. Uchopí se za pravé ruce nad hlavou ve vzpažení, levé ruce v bok. 1. část

Continue reading

B. 6 BIČÉČEK Z KOŘENCE

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Oba založí ruce v bok. 1. část v taktu tříčvrtečním: 1. – 16. takt: Dvojice postupují vpřed valčíkovým krokem s natáčením k sobě a od sebe. Liché takty – CH vykračuje levou nohou a natáčí se valčíkovým krokem

Continue reading

B. 7 BŘETVA Z PROTIVANOVA

Kópil sem si v Praze břetvo, nechtěla mně fóse brát, /: namlovil sem si já holko, nechtěla mě milovat. :/ Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem. 1. – 2. takt: Dvojice postoupí vpřed 2 kroky protivanovského třasáku.

Continue reading

B. 8 ČÍ JE DĚVČE I Z BENEŠOVA

Čí je, čí je, čí je děvče v té červené kacabajce, čí je, čí je, čí je děvče, to je děvče mý, /: a mý, a mý, a mý…:/ /: Ono rádo kafe pije a rohlíky přikusuje, to je děvče mý. :/ Tančí trojice CH a dvě D v malém

Continue reading