• English

Zřizovatel:

C. 9 NĚMECKÁ ZE SUŠICE, DOLNÍCH NĚTČIC A VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Oba ruce v bok.
1. – 8. takt: CH postupuje vpřed po knihu skočně provedeným trojdupem. V lichých taktech s natočením o čtvrt kola doprava, vykračuje pravá noha, v sudých taktech doleva, vykračuje levá noha.
1. takt – a: Odrazem z levé nohy. provedeným v předtaktí, vyskočí dosti vysoko s otočením o čtvrt kruhu doprava. Pravá noha při výskoku je pokrčena v koleně přednožmo. Na první dobu doskočí plochou celého chodidla na pravou nohu. b: Přikročí levou nohou k pravé noze, pravá noha se odlepí od země (chodidlo asi 20 cm od země). c: Dokročí shora rázně pravou nohou na místo, kde původně stála. V poslední osmině následuje odraz z pravé nohy, levá se pokrčí přednožmo.
2. takt – a: S natočením téměř o půl kola vpravo doskočí shora na levou nohu.
b – c: Jako v 1. taktu ale opačnýma nohama. Takto postupuje vpřed až do konce 8. taktu, natáčí se jednou zevnitř a jednou dovnitř kruhu.
1. – 2. takt D: D ustupuje před CH podobným, ale poněkud umírněnějším krokem mazurky.
1. takt – a: S mírným přídupem vykročí pravou nohou s na­točením zevnitř knihu, špička nohy vytočena zevnitř za tanečníkem. D pohlédne přitom přes pravé rameno na CH. b: Přikročí rázněji, ale bez přídupu k noze výkročné.
c: Přešlápne ještě jednou pravou nohou celým chodidlem na místě.
2. takt = 1. takt. ale opačnýma nohama na opačnou stranu (doleva).
Při tomto mazurkovém kroku se otáčí za CH doleva.
3. – 4. takt: D se otočí dvěma kroky mazurky vyšlapávané s poněkud větším akcentem na první dobu jednou o 360° doprava.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. Na konci 8. taktu zůstane otočena čelem k tanečníkovi.
9. – 12. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci, držení zavřené, spojené paže napjaty. Čtyřmi kroky vyšlapávané mazurky s mírným akcentem na první dobu taktu se otáčí dvojice mazurkově doprava vpřed po kruhu (jako při sou­sedské). Ke konci 12. taktu se zastaví CH levým, D pravým bokem do kruhu.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale nyní se otáčí dvojice doleva a vykračuje opačnou nohou. V posledním taktu ukončí dvěma přídupy.
Poznámka k charakteru kroku: jde vlastně o polku mazurku (takt 9. – 16.). Ostatní taneční kroky jsou z ní odvozeny.

Tančí a hrají jako v C. 1.