Zřizovatel:

C. 1 ZÁHORSKÝ – SVATEBNÍ Z VESELÍČKA U LIPNÍKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v pokrčení předpažmo, vnější připaženy nebo v bok.
1. takt : Tři kroky vpřed (došlap na celé chodidlo s mírným zhoupnutím v kolenou.) Vykročí vnější noha (D pravou, CH levou).
2. takt – a: CH výkrok pravou, D levou nohou (vnitřní) vpřed: druhá noha (u CH levá, u D pravá) zůstává vzadu opřena špičkou o zem.
b: Výdrž na noze výkročné s postupným přenesením váhy těla zcela na nohu výkročnou (CH na pravou, D na levou). Druhá noha CH a D zůstává opřena vzadu o zem přední částí chodidla.
c: CH levou. D pravou zvolna přísun k noze stojné. Obě nohy jsou celými chodidly na zemi.
3. takt = 1. takt, ale vykračuje opačná noha (vnitřní).
4. takt = 2. takt, ale opačnou nohou (vnější).
5. takt = 1. takt (vnější).
6. takt = a: CH i D přísunem vnitřní nohy k vnější výpon. CH i D se odvrátí o 45° zevnitř (CH vlevo. D vpravo – natočí se zády k sobě).
b: Oba výdrž ve výponu.
c: CH i D se spustí na celá chodidla. Spojené vnitřní paže (u CH p, u D 1) jsou v mírném upažení.
7. takt: CH i D se 3mi kroky otočí čelem k sobě (CH vpravo, vykročí pravou, D vlevo, vykročí levou – vnitřní nohou). Spojené vnitřní paže spodním obloukem upaží podle CH vpravo dolů.
8. takt: a-C: Ve stoji čelem proti sobě přechytne CH levicí v a) D za její pravici s postupovým dokročením levé na с 2). – D se podtočí 3mi kroky vpravo pod spojenými pažemi p, 1, p,l nohou. CH stojí. Na c) se D dotočí k pravému boku CH a uchopí se spolu do zavřeného držení: CH ji uchopí oběma rukama okolo těla, natočen zády do středu. D mu položí obě rucе ze stran na ramena, natočena čelem do středu.
9. – 10. takt: Dvojice se otáčí na místě v postavení pravými boky u sebe kolem společné osy šesti hladkými kroky, na každou dobu jeden krok, vykročí oba pravou nohou. Prvním krokem – a) se dvojice natočí pravým bokem k sobě a až do konce 10. taktu se otáčí v tomto postavení. Vnitřní (pravá) chodidla jsou téměř na místě, těsně vedle sebe. Dvojice se otočí v těchto dvou taktech celkem o 360° v právo.
11. takt: CH stojí na místě zády do středu kruhu. D se podtáčí třemi kroky pod spojenými pažemi (levicí CH spojenou se svojí pravicí) na místě doprava. Vykročí pravou nohou.
12. takt – a: CH vykročí pravou nohou vpravo vpřed.
b: CH přísun levou k pravé. c: CH výdrž ve stoji. D totéž, vykročí levou nohou. Dvojice stojí nyní levými boky k sobě (stoj spojný).
13. – 14. takt = 9. – 10. takt. ale v postavení levými boky u se­be, vykročí oba levou nohou.
15. takt = 1. takt (CH v postavení zády do středu). CH však přitom podtáčí D pod spojenými pažemi (svojí levicí a její pravicí) vpravo. D vykročí levou nohou.
16. takt: CH obejde třemi kroky D do původního postavení. D se podtáčí třemi kroky na místě doprava. D vykročí pravou nohou.

Pozn.: D se v 15. – 16. taktu otáčí plynule pod spojenými pažemi (CH levou. D pravou) doprava na místě celkem šesti kroky. CH ji současně obchází protisměrně (proti hodinovým ručičkám) šesti kroky. CH a D se v závěru 16. taktu dotočí do původního postavení. D se přitom podtáčí doleva.
D v závěru 10. taktu a 16. taktu mění po ukončení víření přísunem nohu výkročnou, takže v 11. taktu a pak při novém opakování tance v 1. taktu vykračuje pravou nohou – viz detaily nohou.
Tanec se tančíval o svatbě a tančívala jej jednak nevěsta se ženichem jako slavnostní sólový tanec, jednak ostatní svatebča­né po kruhu za sebou, dvojice levým bokem do středu. D po pravici CH. Tempo tance je volné, nápěvy v taktu 3/4, rytmus polonézový. Podobně se tančilo i v několika dalších obcích (viz záhorský C.2-4). Podobně se uchoval v rukopisu řídícího Opluštila tanec téhož druhu ve Velkém Týnci na hané pod názvem „Nevěsta“ (viz tanec A. 9 ve 2. části VI. dílu tohoto programu.).

Tančí Jaromír Skopal (1945) a Věra Grygarová (1948) z Veselíčka, hraje muzika Lučina z Přerova ve složení František Zeman (1945) prim, Jiří Mazur (1931) housle-terc, Viliam Saktor (1944) housle-kontr, Ladislav Pytlíček (1938) klarinet, Josef Kovář (1938) cimbál a Jiří Vaniček (1946) kontrabas.