B. 19 MASO Z KOŘENCE

Maso, maso, maso ráda, knedlí-knedlíke neráda, knedlíke neráda, knedlíke neráda, ráda, ráda, ráda, ráda, ráda je mám. Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce v připažení. V tanci maso podobně jako v protivanovském hoptajči se střídá dvoučtvrteční

Continue reading

B. 20 MÁ ZLATÁ KOLATÁ Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže šikmo dolů. CH zády, D čelem do středu. Jde o tanec se střídavým taktem. V taktu 3/4 se tančí valčík, v taktu 2/4 houpavý obkročák ukončený přídupem. 3/4 takt: 1. takt: Dvojice tančí jedním valčíkovým krokem do středu

Continue reading

B. 21 ŠÁTEČKOVÁ Z HORNÍHO ŠTĚPÁNOVA

Tančí trojice CH a dvě D. CH stojí levým bokem do středu, D čelem proti němu pravým bokem do středu. Vnitřní ruce D jsou založeny v bok, vnějšíma rukama se drží za šátek, jehož opačné konce drží CH. 1. – 8. takt: CH postupuje přeměnnými kroky vpřed (v lichých taktech

Continue reading

B. 22 ŠEVCOVSKÁ Z KOŘENCE

Kdež je ševcům zle, řemeslo nende, kdež je ševcům zle, tak řemeslo nende. Bele ševce na jarmarko, neprodale žádnó boto, bele ševce na jarmarko, neprodale nic. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. 1. takt: CH i D v pokrčení předpažmo motají pravými ukazováčky okolo

Continue reading

B. 23 ŠEVCOVSKÁ Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Celý tanec se tančí v podstatě krokem protivanovského skočného třasáku. V první části napodobují dvojice „ševcování“: 1. takt: CH postoupí třasákovým krokem levou šikmo vlevo vpřed a současně pravou pěstí tluče třikrát až pětkrát na levou pěst, kterou

Continue reading

B. 24 ŠEVCOVSKÝ Z BOHUSLAVIC, KLADEK A HVOZDU

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. – 16. takt: Rychlá polka vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. V posledním taktu polky se natočí dvojice bokem do středu (CH levým, D pravým) a polku ukončí klekem, oba na pravé koleno,

Continue reading

B. 25 ŠOTYŠ Z MARIANÍNA

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu kruhu CH i D ruce v bok. 1. takt: Dva přísunné kroky podle CH směrem doleva. CH vykročí levou, D pravou nohou. Druhý přísun bývá nedo­tažen. Dvojice se mírně pohybuje v bocích. 2. takt = 1. takt. ale zpět

Continue reading

B. 26 ŠOTYŠ Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže šikmo napřaženy k zemi. Některý tanečník má obzvlášť „elegantní“ způsob držení (např. napíná prsty, vytáčí poněkud loket atp). 1. takt: Jeden přeměnný krok provedený s výdupem podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou,

Continue reading

B. 27 ŠPACÍR Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. D zavěšena levicí do pokrčené paže CH, vnější ruce v bok. 1. – 6. takt: Dvojice kráčí vážnou chůzí vpřed po kruhu. Oba vykročí levou nohou. Našlapují na celá chodidla. V každém taktu se provedou dva kroky.

Continue reading

B. 28 TA LHOTSKÁ ŠENKÝŘKA Z KOŘENCE

Ta lhotská šenkýřka má cero, vona má špinavó zástěro. Však já si zástěro vepero, na vás se mládence, vekašlo.                                    (vesero) První variant Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH levým, D pravým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže napřaženy do středu kruhu. 1.

Continue reading