Zřizovatel:

C. 3 ZÁHORSKÝ -SVATEBNÍ Z HORNÍCH NĚTČIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. D je zavěšena levicí do pokrčené pravice CH, vnější paže podél těla. nebo dvojice se uchopí za vnitřní paže v připažení a postupně přechází do předpažení dolů. 1. – 2. takt: Procházka („špacírka“) 6 kroky vpřed po kruhu, vykročí vnější noha. Na poslední dobu 2. taktu se dvojice pustí a posledním krokem se otočí čelem k sobě, ruce v bok (CH zády, D čelem do kruhu). V posledních dvou dobách 2. taktu, než se dvojice pustí, kmihne spojenými pažemi vláčně vzad a natočí se čelem k sobě. D vlevo, CH vpravo. 3. – 4. takt: D se točí na místě před CH přísunným krokem vpravo (3 přísuny v taktu), vykročí pravou nohou. Levá přisouvá částečně v každé době k noze výkročné po přední části chodidla. CH na 3. takt a) tleskne pravou dlaní do levé v postavení zády do středu a na b). c) 3. t. a na 4. takt – a) přidržuje točící se D oběma rukama ve volném rozpažení a v mírném předklonu, kolena povolena, rozvířené sukně. Ve 4. taktu – b), c) provede CH dva podupy (levou a pravou nohou). D se posledním přísunným krokem zastaví čelem k CH.
5. takt: CH i D se uchopí za obě ruce v postavení čelem proti sobě (CH zády do středu) a provedou jeden přísunný krok podle CH vlevo stranou, kmih spojenými pažemi podle CH doleva zdola nahoru. CH vykročí levou, D pravou nohou.
6. takt = 5. takt. ale na opačnou stranu a opačnou nohou.
7. takt: CH se točí na místě 3 přísunnými kroky doleva jednou kolem (o celý kruh – o 360° ). Vykročí levou nohou. D ruce v bok. stojí na místě čelem k točícímu se CH.
8. takt: CH tleskne na a) pravou rukou do levé a ihned udělá pravou rukou „právo“ – vzpaží ji na hlavu otáčející se D. D se otáčí na místě pod „právem“ třemi přísunnými kroky vpravo jednou kolem o 360°. Vykročí pravá noha, ruce v bok.
9. – 12. takt: Dvojice se zavěsí za pravé lokty a zatočí se na místě obyčejnými kroky (3 v taktu). 2x vpravo kolem. Vykročí pravá noha. Levá ruka v bok. Kroky v zátočce jsou provedeny na celém chodidle.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt. ale naopak doleva za levé lokty (vykročí opět pravá noha. pravá ruka v bok).

Pozn. Všechny pohyby tance jsou dotazem a působí tím velmi výtvarně. Změna při víření ze závěsu za pravé lokty do závěsu za levé lokty se provede ve 12. taktu tak, že se dvojice po skončené zátočce doprava pouští a třemi kroky pravou, levou, pravou nohou otáčí o 180° doprava do postavení levými boky k sobě.

Záhorský se tančil na písně 3/4 taktu příbuzné rytmickou skladbou písním k hanácké – cófavé. ale také k valašskému a lašskému starodávnému (tanci) a slezskému tanci, povulnému atd. U záhorského C.3 stejně jako u ostatních záhorských -svatebních tanců jde pouze o instrumentální nápěvy bez textu. Ve zpěvnících záhorských písní jsou četné písně, i svatební, rytmizovány stejně jako instrumentální melodie záhorských Č. 1-4.

Tančí a hrají jako v С. 1.