• English

Zřizovatel:

C. 7 MAZUR Z VESELÍČKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU A DOLNÍHO ÚJEZDU

I. variant
Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v libovolném rozptylu po taneční ploše, D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře.
1. – 2. takt: Dva mazurkové kroky vpřed, vykročí vnější noha. a: Vydup vnější nohou vpřed. Noha došlápne celým chodidlem na zem, koleno pokrčeno (na způsob výpadu). b: Vnitřní noha přeskočí na místo, kde stála vnější noha. Vnější noha odmrští v koleně směrem vpřed. c: Ještě jeden poskok téměř na místě na vnitřní noze; vnější noha pokrčí v koleně dovnitř mírně směrem k noze vnitřní.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí na místě šesti mírně shora naskakovanými skoky o 360° doleva, CH couvá, D postupuje vpřed. V první době třetího taktu CH zakročí levou (vnější) nohou vzad a D vykročí pravou (vnější) nohou vpřed.
Pohyby taktu 1. – 4. se opakují po celý tanec.
II. variant
Tančí dvojice smíšené v držení polootevřeném. 1. – 2. takt: Dva dupavé mazurkové kroky vpřed, vykročí vnější noha.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí v kolovém držení zavřeném šesti kroky dvakrát kolem s mírným postupem vpřed po kruhu. CH vykročí levou. D pravou nohou podobně jako při šlapáku.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Poznámka: oba varianty jsou dynamické, živé. Při výdupech vpřed v 1. a 2. taktu se trup obou tanečníků mírně předkloní v první době taktu a v druhé a třetí době taktu se opět napřímí.

Tančí a hrají jako v C. 1.