C. 21 HOLÁŇ Z LOUKOVA

Měla sem já holáňa, měla sem ho ráda, dala sem ho do sena, sežrala ho kráva. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném. CH uchopí D oběma rukama v pase, ona mu položí ruce ze stran na ramena. 1. takt – a: CH vykročí pravou nohou v před,

Continue reading

C. 22 HUS Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Hus, hus, sedlatá, sedlatá, /: červený pančošky do blata. :/ Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Prvá část tance je v taktu dvoučtvrtečním, druhá v tříčtrtečním. 1. – 2. takt: Dva přísunné kroky (druhý nedokončen) podle CH doleva. CH vykročí

Continue reading

C. 23 KONOPĚ I Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. CH a D jsou od sebe vzdáleni jeden krok. 1. takt: Naznačení růstu (výšky) konopí. a: CH i D se předkloní, povolí mírně kolena a rukama asi 30 cm od země naznačí výšku konopí (hřbety rukou vzhůru). b: Dvojice

Continue reading

C. 24 KONOPĚ II Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu, vzdáleni od sebe asi jeden krok, ruce v bok. 1. takt – a: CH i D dřep, ruce se dotknou dlaněmi země. b: CH i D vztyk do podřepu na pravé noze, levá pokrčena přednožmo. Oba potlesk do dlaní

Continue reading

C. 25 MALÝ HOLÁŇ Z OSÍČKA-PŘÍKAZ A LOUKOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. takt: 2 lehké přísunné kroky podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou nohou, D pravou. Poslední přísun je nedo­končen (krok připomíná krok přeměnný). 2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou. 3. – 4. takt:

Continue reading

C. 26 MAZURKA Z OSÍČKA – PŘÍKAZ A LOUKOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH uvnitř, D po pravici CH. Varianta držení: za ruce vzadu křížem. 1. takt: Jeden mazurkový krok vpřed, začíná vnější noha. a: Výdup vnější nohou vpřed (noha došlápne celým chodid­lem na zem, koleno pokrčeno). b: Přeskok na vnitřní nohu (vnitřní noha došlápne přední

Continue reading

C. 27 MAZURKA – KLUBKO ZE VŠECHOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, CH uvnitř, D po jeho pravici. Drží se za nice vzadu křížem. 1. – 2. takt: Dva kroky skákavé vydupávané mazurky (viz. mazurka z Osička C.26). Vykročí vnější nohy. 3. – 4. takt: Dvojice se otočí 6 drobnými běhovými krůčky o

Continue reading

C. 28 OTAVA Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Obracejte, holky, otavu, otavu, já za váma pomalučky pohrabu, pohrabu. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D před CH. Dívky založí ruce v bok. Poloha paží u chlapců je jako u držení hrábí: pravice v mírném odpažení, ruka mírně sevřená, prsty k sobě, jakoby svírala rukojeť hrábí.

Continue reading

C. 29 ŠPICPOLKA Z LOUKOVA A OSÍČKA-PŘÍKAZ

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH levým bokem do středu. Spojené paže jsou volně napjaty do středu. 1. takt: Přeměnný krok provedený poněkud dupavě, s otočením o čtvrt kruhu podle CH doleva (do středu kruhu). CH vykro­čí levou nohou, D pravou. 2. takt: Dva poskoky, CH

Continue reading

C. 30 ŠTUDENT Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Když sem já byl malé chlapec, u sedláka pacholek, učil sem se študýrovat, jak se lozé na chlívek. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Oba ruce v bok. 1. takt: Jeden dupavý přeměnný krok CH s půlobratem doleva, D doprava. CH vykročí levou

Continue reading