Zřizovatel:

A. 17 VARŠAVĚNKA I Z PROSTĚJOVSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH levým, D pravým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže mírně napjaty do středu kruhu.
1. takt: Dvojice postoupí krokem vyšlapávané sousedské vpřed s natočením o 1/4 kruhu doprava. CH vykročí levou nohou vpřed dovnitř, D pravou nohou šikmo vzad zevnitř. Přešlapy na b) a c) se dotáčí dvojice do postavení šikmo vpravo zevnitř z kruhu.
2. takt = 1. takt, ale dovnitř kruhu a opačnýma nohama.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí 2 kroky vyšlapávané sousedské o 360° doprava a mírně přitom postoupí vpřed po kruhu. CH vykračuje stále levou, D pravou nohou.
Při sousedské na a) je krok delší a na b) a c) jsou krůčky menší.
Všechny však jsou provedeny po přední části chodidel s mírnými pohupy.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. 9. – 16. takt = 1. – 8. takt.
17. – 18. takt: Dvojice se otáčí na místě 2 kroky sousedské.
19. – 20. takt: Dvojice se pustí vnějšíma rukama a mírně je pokrčí vzpažmo a otočí se rovněž 2 kroky vyšlapávané sousedské na místě nebo snad jen s nepatrným pohybem vpřed.
Tyto 4 takty se opakují až do konce tance, který ukončí tanečník jucháním.

Tančí a hrají jako v A.6.