• English

Zřizovatel:

A. 14 NA KONOPĚ (ŠVIHÁK) Z TOVAČOVSKA A KROMĚŘÍŽSKA


Neco na konopě, neco na len,
neco zaplatíme, neco zapřem.

Tanec Na konopě se tančil v úterý na ostatky před půlnocí, když vrcholilo taneční veselí. Po hulánu a maďaře to byl jeden z nejživějších tanců. Tanečníci při něm mívali úplnou volnost pohybů. Často se využívalo základních tanečních kroků bujněj­šího rázu jako obkročák houpavý (švihák), poskoky, cvalové skoky, zvedání tanečnice, otočení se se zvednutou tanečnicí, společné vyskakování atp.
Tanečníci si zazpívali taneční píseň, kterou pak hudba opakovala a oni tančili.
Nejprve tančili švihák (obkročák houpavý), a to při zpěvu i při hře hudby. Tempo se postupně zrychluje.
Při další hře se posléze přejde v cvalové kroky stranou po kruhu, ukončené vždy společným výskokem a dopadem zpět na obě chodidla. Dvojice cválají nejprve vpravo stranou a pak vlevo stranou po kruhu.
Pak hudba zahraje poněkud obměněný nápěv a CH při cvalových krocích vyzvednou D a přenesou ji ve vzpažení o 180° směrem doprava. Na protějším místě ji pak postaví na zem. Toto se opakuje několikrát dokola.

Tančí a hrají jako v A.6. zpívá Mojmír Zatloukal (1935).