Zřizovatel:

A. 19 VĚNEČEK Z ANNÍNA, KLOPOTOVIC A KOJETÍNA


Přendi k nám, Janíčko, v nedělo,
dám ti růžičko červenó.

Janíček v nedělo nepřišel,
zelené věneček opršel.

Je to tanec na způsob mateníku se střídáním valčíkových kroků a obkročáku poskočného. Takt je stále 3/4.
Tančí dvojice smíšené po kruhu, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu.
1. – 2. takt: 2 valčíkové otáčky jednou kolem. CH vykročí pravou, D levou nohou.
3. – 5. takt: 3 obkročáky poskočné (v každém taktu na a) nakročí CH i D celým chodidlem na zem, na b) výdrž a na c) na téže noze poskok.
Takto se tančí střídavě valčík a obkročák poskočný až do konce tance.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané Zdeněk Pospíšilík (1962) a Hana Pospíšilíková (1965), Ladislav Vrána (1963) a Lenka Pospíšilová (1971), Hynek Zelený (1969) a Vendula Répalová (1978), muzika jako v A.6, zpívá Milada Hrubá (1946).