Zřizovatel:

A. 18 VARŠAVĚNKA II Z PROSTĚJOVSKA


Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené, vnější paže spojeny v pokrčení upažmo. CH levým, D pravým bokem do středu.
1. takt – a: Dvojice vykročí, CH levou, D pravou nohou na přední část chodidla s natočením o 1/4 kruhu vpravo (CH vykročí levou nohou vlevo stranou natočen zády do středu, D vykročí pravou nohou vpravo stranou natočena čelem do středu).
b: Druhá noha přikročí přes přední část chodidla k noze výkročné.
c: CH levou, D pravou nohou malý úkrok podle CH vlevo stranou.
2. takt – a: Ve stejném postavení přešlápne CH na přední část pravé nohy a D levé nohy.
b, c: Další 2 přešlapy ve stejném postoji (CH zády do středu, D čelem). CH přešlapuje levou-pravou, D pravou-levou. Při přešlapech se dvojice mírně pohybuje po kruhu proti hodino­vým ručičkám.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale s otočením v 3. taktu při kroku sousedské o 180° doleva. D je zády do středu, CH čelem.
Otáčka do postavení D zády do středu se provede hlavně prvním delším krokem na 3. takt a).
Takto střídavě s natáčením CH a D zády do středu se tančí až do konce 16. taktu.
17. – 32. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném tančí pohupovanou sousedskou s otáčením doprava až do konce tance. V každém taktu se otočí o půl kola.

Tančí a hrají jako v A. 11.