Zřizovatel:

A. 15 JANEK (STEKLÉ JANEK) Z ANNÍNA, TOVAČOVA A OKOLÍ PROSTĚJOVA


Steklé Janek z pola jede, drezíruje koně.
Všecke mlátí, bije, tříská a jak pohan kleje.

1. způsob tance
Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH zády do středu. CH položí děvčeti ruce na pas, D jemu na ramena.
1. – 3. takt: 3 mazurkové kroky vydupávané mazurky vpravo stranou podle CH (zpět po kruhu). CH vykročí pravou vpravo stranou. D levou vlevo stranou.

Mazurkový krok:
1. takt – a: CH i D vydupnou výkročnou nohou (CH pravou vpravo stranou, D levou vlevo stranou). Vydupnutí se provede s mírným naskočením na celé chodidlo shora.
b: Přísun nebo přeskok na druhou nohu. Při přísunu druhá noha (u CH levá, u D pravá) narazí celou délkou chodidla na nohu výkročnou. která odrazem unoží zcela nízko, jen asi 10 cm od země.
c: Nízký poskok CH na levé noze, D na pravé. Druhou nohu ohne nepatrně zánožmo.
2., 3. takt = 1. takt.
4. takt: Dva silné podupy CH pravou-levou nohou, D levou-pravou nohou.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. ale opačným směrem a opačnou nohou. Dvojice se vracejí na svá místa.
9. – 14. takt: 6 kroků „polky-mazurky“ s natáčením trupu střídavě nalevo a napravo si dvojice vymění místa (obtančí se přitom). CH i D vykračují levou nohou.
V 9., 11. a 13. taktu při natáčení trupu nalevo CH a D jsou u sebe tak blízko, že „stekle“ strčí do sebe pravými lokty.
V 10., 12. a 14. taktu při natáčení trupu napravo oba na sebe „stekle“ pohlédnou přes levé rameno.

Popis kroku „polky-mazurky“ v 9. a 10. taktu:
9. takt – a: CH vykročí s rázným podupem levou kupředu s natočením trupu nalevo. D levou dozadu též s natočením trupu nalevo.
b: Oba rázný přísun pravou s lehkým přídupem.
c: Lehký přídup na místě levou. Výdrž ve „steklém“ postavení.
Při natáčení trupu na a) a b) rázným pohybem pravých paží kupředu narazí na sebe přední stranou loketní části pravých paží (strčí do sebe).
10. takt: Oba krokem polky mazurky vykročí pravou nohou s natočeným trupem napravo (nestrčí do sebe, jen oba na sebe „stekle“ pohlédnou přes levé rameno).
11. a 13. takt = 9. takt.
12. a 14. = 10.takt.
15. takt: 3 ráznými kroky s podupem na a) zatočí se na místě nalevo.
16. takt: Obličeji proti sobě dva podupy s vystupňovanou vzteklostí. Prvý podup je slabší, druhý silnější.
9. – 16. takt se ještě jednou beze změny opakuje. Dvojice se vracejí na svá místa. CH vykročí pravou nohou kupředu s natočením trupu napravo, D pravou nazad s natočením trupu napravo.
Při opakování v 9. – 16. taktu namísto popsaného způsobu, kdy se dvojice obtančily krokem polky-mazurky, tančila se někdy polka-mazurka po kruhu dokola v kolovém držení zavřeném.
Poznámka k obtančení dvojice polkou-mazurkou kolem sebe v taktech 9. – 16.:
V 9. – 10. taktu nejprve couvá D před CH zády ven z kruhu a CH postupuje za ní. V dalších 4 taktech se obtančí kolem sebe doprava na protější místo, v předposledním taktu se otočí na místě prudce 3 kroky kolem dokola každý sám a v 16. taktu 2 přídupy zastaví. Vyměnili si místa. Při opakování 9. – 16. taktu nejprve ve 2 taktech couvá CH ven z kruhu jako prve D a D postupuje za ním. V dalších 4 taktech se stejným způsobem z natáčení lokty k sobě obtančí doprava a v předposledním taktu již opět na svých vlastních místech se otočí 3 kroky prudce na místě a v posledním taktu ukončí tuto část 2 přídupy v postoji čelem proti sobě, CH uvnitř, D vně.

2. způsob tance:
Tančí dvojice v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH zády do středu.
1. – 4. takt: Tančí mazurkovými kroky vpřed po kruhu ve směru napjatých spojených paží. Ve 4. taktu 2 přídupy se zastaví a změní držení. Nyní jsou napjaty opačné paže zpět do směru tance po kruhu.
5. – 8. takt: Tančí mazurkovými kroky ve směru hodinových ručiček, spojené paže mírně napjaty do směru tance vpřed po kruhu.
9. – 16. takt: Při obtáčení pak v taktech 9. – 16. neustupuje nyní D před CH ani později CH před D, ale výměna se děje přímo:
9. takt: Krokem polky-mazurky (vykročí levá noha) se vytočí směrem doleva pravými lokty k sobě a vymění si místa.
10. takt: Druhým krokem (vykročí pravá s natočením k sobě doprava) se otočí k sobě čelem na protějším místě.
11. – 12. taktem se stejnými 2 kroky polky- mazurky vracejí dále na svá místa po druhé straně. 13. – 14. takt: Znovu postupují jako v 9. – 10. taktu na protější místa.
15. takt: Na protějším místě se otáčejí doleva prudce krokem polky-mazurky.
16. takt: Přidupnou 2 podupy a zůstanou stát čelem proti sobě, D uvnitř, CH vně, oba čelem proti sobě.
9. – 16. takt se ještě jednou opakuje.

Tančí, hrají a zpívají jako v A. 14.