• English

Zřizovatel:

A. 21 HODULA Z OPLOCAN

Hanačka jabka v kléně nese,
směje se, až se celá třese,
že pude na hode do té našé hospode.

Ptala se, je-li cesta přímá,
že be šla až do Kojetína,
že be šla na hode do té panské hospode.
Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě. CH zády, D čelem do středu kruhu. Drží se za pravé ruce, paže spuštěny dolů, levé ruce v bok.
1. – 2. takt: CH i D postupují šesti krátkými přísunnými kroky podle CH napravo, v každé době jeden přísunný krok, CH i D se při každém kroku pohupují mírně v ramenou a bocích ve směru nohy výkročné.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale naopak, podle CH doleva, vykročí opačná noha, paže začínají komíhat na opačnou stranu (podle CH doleva).
5. takt – a: Přísunný krok podle CH napravo. Spojené paže se vychýlí na začátku taktu podle CH doprava.
b: CH krok pravou nohou napravo, D levou nalevo.
c: CH stoj na pravé, D na levé noze. Druhá noha pozvolna obloukem přednoží dovnitř, podle CH napravo. Noha je jen nepatrně vzdálena od země. Spojené paže současně přejdou zvolna spodním obloukem podle CH napravo.
6. takt = 5. takt, ale naopak a opačnýma nohama.
7. – 8. takt: Šesti obyčejnými volnými kroky se oba na místě podtočí pod spojenými pravicemi, podle CH vpravo stranou, CH vykročí pravou, D levou nohou. Spojené paže přecházejí přitom spodním obloukem podle CH napravo a ukončí v původní poloze. Při podtáčení se našlapuje zlehka na celé chodidlo.
9. – 12. takt = 5. – 8. takt.
Tančí a hrají členové souboru Haná z Velké Bystřice Milan Heřman (1961) a Lenka Korydková (1971), Josef Langer (1953) a Lenka Langerová (1959). Petr Nakládal (1962) a Jiřina Nakládalová (1963), muzika ve složení Marcela Heřmanová (1967) primáška, David Kousal (1979) 2. housle, Petr Sotorník (1979) housle, Filip Bětík (1978) klarinet a Jan Žůrek (1979) kontrabas, zpívají Jan Milý (1947), Alena Drábková (1978), Hana Londová (1965) a Iveta Růžičková (1966).