Zřizovatel:

A. 16 ŠOTYŠKA Z KLOPOTOVIC A TOVAČOVA


Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže mírně napjaty ve směru tance po knihu.
1. takt: Jeden houpavý přeměnný krok podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou. Krok je ukončen přírazem druhé nohy k noze výkročné na b). Spojené paže doprovázejí taneční krok kmihy zdola nahoru a zpět a pohupy v bocích i pohupováním kyčlí.
2. takt = 1. takt. ale na opačnou stranu a opačnou nohou.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí téměř na místě 8 šlapákovými krůčky po přední části chodidel dvakrát vpravo kolem. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají členové souboru Klas z Kralic na Hané Vojtěch Klučka (1950) a Soňa Julínková (1977), Pavel Pech (1958) a Vladimíra Šolcová (1959), Zdeněk Pospíšilík (1962) a Hana Pospíšilíková (1965), Ladislav Vrána (1963) a Lenka Pospíšilová (1971), muzika jako v A.6.