• English

Zřizovatel:

A. 20 VRANKE Z ANNÍNA, OPLOCAN A TOVAČOVA

Mám já doma štere koně vraný,
otekle mně na pole zoraný,
pomož mně jich, milá, dohonit,
abech mohl večír k vám přejít.

Tančí trojice v knihu anebo v rozptylu po taneční ploše, CH uprostřed, po obou stranách má D. Drží se vzájemně na vnitřní ruce v pokrčení upažmo, ruce ve výši ramen. Vnější ruce v bok.
1. takt: Trojice postoupí 3 ráznými kroky kupředu, vykročí pravá noha. Při prvním kroku se důrazně došlápne na celé chodidlo. Při třetím kroku pravou nohou vpřed se trojice mírně nadnese na přední část chodidla.
2. takt: Třemi kroky nazad se vrací dvojice na svá místa. Vykročí levá noha. Všechny kroky jsou stejné, obvyklé.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt. V posledním době 4. taktu přísunem levé stoj spojný.
5. – 6. takt: D se uchopí za vnější ruce a tím vytvoří spojenou trojici čelem do středu. 6 obyčejnými kroky se trojice otočí vpravo dokola, vykročí pravá noha. Při posledních 2 krocích se D opět pustí a rozvinutím nazad vytvoří znovu čelné trojice jako na počátku (jsou na svých původních místech).
7. takt: CH zvedne paže spojené s pažemi děvčat až do výše hlavy a utvoří bránu. Obě D se podtočí 6 drobnými krůčky pod spojenými pažemi dovnitř (D po pravici vlevo, D po levici vpravo). Krůčky jsou provedeny cupitavě po přední části chodidel.
8. takt – a: Celá trojice se vznese do výponu, spojené paže se zvednou až do výše hlavy.
b: Trojice z výponu klesne na celá chodidla, paže ponenáhlu klesají do původní polohy.
c: Výdrž.

Podle starých pamětnic se tančíval tento tanec i ve 2 řadách čelem proti sobě.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Klas z Kralic na Hané Zdeněk Pospíšilík (1962), Soňa Julínková (1977) a Hana Pospíšilíková (1965), Ladislav Vrána (1963), Lenka Pospíšilová (1971) a Vladimíra Šolcová (1959), Hynek Zelený (1969), Vendula Répalová (1978) a Eliška Slezáčková (1949), muzika jako v A.6, zpívá Mojmír Zatloukal (1935).